*
Jak dobrze przygotować ustną prezentacja z języka polskiego? Matura 2009 Dodane 2009-04-24 18.15 , komentarzy 7

Matura 2009: Ustna matura z języka polskiego. Jak wygląda i co zrobić by zdać?

Matury zbliżają się wielkimi krokami. Oprócz egzaminów pisemnych, na maturzystów czeka też część ustna. Przypominamy, jak powinien poprawnie wyglądać ustny egzamin z języka polskiego.

W czasie egzaminu w sali może przebywać tylko jeden zdający egzamin trwa około 25 minut i składa się z dwóch części: prezentacji tematu (około 15 minut) i rozmowy członków komisji ze zdającym (o temacie i bibliografii).

Ocenia się prezentację i kompozycję wypowiedzi, rozmowę poświęconą wybranemu tematowi oraz poziom języka (całość egzaminu). Oceny dokonuje się na podstawie kryteriów jednakowych w całym kraju. W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się zdającemu wypowiedzi.

Przygotowując prezentację maturalną powinno się:

• dobrać literaturę podmiotu i przedmiotu (do literatury podmiotowej należy zaliczyć wszystkie teksty, które zostaną wykorzystane jako materiał literacki, kulturowy, językowy - natomiast wszelkie opracowania należą do literatury przedmiotowej) oraz innych tekstów kultury lub materiału językowego,
• zapoznać się ze zgromadzoną literaturą i ustalić sposób opracowania zagadnienia,
• sformułować tezy (hipotezy), zgromadzić argumenty,
• dokonać analizy i interpretacji tekstów literackich, tekstów kultury czy materiału językowego przygotowanego dla wybranego tematu,
• wykorzystać materiały pomocnicze,
• zastanowienić się nad własną opinią, oceną i sposobem jej wyrażenia
podczas prezentacji,
• sporządzić bibliografię,
• opracować plan prezentacji.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu ustnego, uczeń powinien uwzględnić, wszystkie wskazane etapy pracy nad tematem, pamiętając jednocześnie, że kilka wymienionych punktów będzie przedmiotem oceny, np.:
- rozumienie tematu,
- znajomość materiału i jego wykorzystanie,
- analiza i interpretacja tekstów,
- umiejętność przywołania stosownych kontekstów (jeśli temat na to pozwala),
- wykorzystanie teksów w funkcji argumentacyjnej.

Aby uzyskać wysoką punktację za kompozycję wypowiedzi, należy zbudować prezentację w sposób uporządkowany i spójny, z wyraźnym punktem wyjścia, logiczną argumentacją i wnioskami. Zdający musi być przygotowany na to, że komisja zada pytania dotyczące bibliografii, poprosi o uzasadnienie koncepcji przygotowanej wypowiedzi, umożliwi, w trakcie rozmowy, obronę stanowiska w referowanej kwestii.
Dobrze zredagowane tematy powinny informować o treściach, które są podstawą opracowania tematu, o wymaganym zakresie treści oraz o sposobie opracowania tematu. Temat należy traktować jak zadanie, ponieważ uczeń nad wybranym tematem powinien pracować od momentu wyboru tematu do czasu egzaminu.
Dobrze skonstruowany temat powinien nieść informacje dotyczące:
• treści, tzn. określać zawartość merytoryczną tematu (dzieło, epoka, związki literatury z innymi dziedzinami sztuki, język itp.),
• zakresu treści, czyli wyznaczać możliwy / konieczny do uwzględnienia materiał (jakie teksty literackie, teksty kultury, materiał językowy),
• sposobu realizacji zagadnienia (konieczność działań analitycznych i interpretacyjnych na tekstach wybranych do realizacji tematu).X

Miejsce
w rankingu
Werronika

brak opisu

Autor ostatnio dodał:

Komentarze

Karolo2 Karolo2
Trema na egzaminie 2009-05-10 22.29

Techniki minimalizowania tremy na egzaminie tutaj: <url>www.zdajegzamin.pl</url>

kinia Gość
~kinia
kit 2010-05-07 10.31

te wasze strony sa do kitu,niby wszystkie informacje a jak naprawde czegos potzrebuje to tu nic nie ma!!!!!!!!!kit

Homo sapiens sapiens Gość
~Homo sapiens sapiens
Po co? 2012-03-10 17.48

Po jakiego grzyba jest ta matura ustna skoro na żadne studia się nie liczy? Pewnie żeby utrudnić uczniom życie....
I tak połowa prac jest napisana przez polonistów którzy biorą za to kasę, a uczniowie kują się prac na pamięć, wcale nie popisując się przy tym wiedzą !!!!!

foch Gość
~foch
Dlaczego nie? 2012-03-11 11.36

Ja zdawałam starą maturke z poprawką niestety a dlaczego ponieważ dużo materiału do przypomnienia sobie w jednej chwili znacznie utrudnia podjęcie tematu i omówienia go z dokładnością. Teraz jest o wiele łatwiej. I tak jestem zdania ze matura to bzdura.

Ja!!!!!!!!! Gość
~Ja!!!!!!!!!
I po co to wszystko?? 2012-03-15 11.54

Tez jestem zdania, ze ta maturka to tylko utrudnianie zycia...!!! ok, maturke pisemna jeszcze mozna jakos przezyc...ale po co te ustne egzaminy...!!! Nawet jesli ktos jest dobry z danego przedmiotu podczas egzaminu dopadnie go trema i ........... wielka dupa!!! dla mnie to do bani... Chyba jedynym wyjsciem jest KOPERTA...i zaliczone! Bez stresu...

Ślimak Gość
~Ślimak
Po kiego grzyba?! 2012-06-15 19.39

Tyle stresu trzeba znieść i jak nie zdasz to nie dostaniesz sie na wymarzone studia...Moim zdaniem LO powinno się kończyć bez matury, a na studiach na wejście powinien być egzamin, który sprawdza czy nadajesz sie na studia czy nie...Kto wgl wymyślił takie badziewie jak "MaTuRa" ?!?! Zdałem ustną w drugim terminie i to ledwo co, bo aż słabo mi się robiło kiedy stałem przed komisją.

micau Gość
~micau
ponad 500 prezentacji do sciagniecia 2013-05-10 18.06

Prezentacje z j. polskiego - ponad 500 prezentacji na ponad 500 teamtów do śćiągnięcia tutaj: http://adf.ly/Omzz7

Dodaj swój komentarz: