*
Arkusze pytań z matury 2009 Dodane 2009-03-28 20.06 , komentarzy 0

Matura 2009: odpowiedzi, arkusze, pytania - Język Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Historia, Geografia, WOS, Historia, Biologia, Fizyka i Astronomia, Chemia, Matematyka, język łaciński, kultura antyczna, wiedza o tańcu, język hiszpański

4 maja rozpocznie się prawdziwy maturalny miesiąc. Tutaj znajdziecie aktualizowane na bieżąco arkusze z pytaniami maturalnymi oraz odpowiedzi.

11.05.2012 - MATURA 2012 - WOS - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - POZIOM POSTAWOWY i POZIOM ROZSZERZONY - tu znajdziesz sugerowane prawidłowe ODPOWIEDZI i ARKUSZE


11.05.2012 - MATURA 2012 - FIZYKA i ASTRONOMIA - tu znajdziesz sugerowane prawidłowe ODPOWIEDZI i ARKUSZE - POZIOM PODSTAWOWY i POZIOM ROZSZERZONY

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała publikację arkuszy maturalnych w dniu egzaminu o godz. 15 (dla osób rozpoczynających egzamin o godz. 9) i o godz. 9 dnia następnego w przypadku osób rozpoczynających egzamin maturalny o godz. 14.

Z chwilą, gdy będziemy znali treść arkuszy maturalnych poniższe linki staną się aktywne. Zapraszamy Was do przesyłania nam swoich typów na poszczególne egzaminy - Waszych przeczuć, mniej lub bardziej prawdziwych przecieków, a po egzaminach - Waszych typów odpowiedzi. Możecie dodawać je w komentarzach pod tym tekstem, albo przesyłać e-mailem: redakcja@mmpoznan.pl

Serwis stale aktualizowany: dodaj do ulubionych


Terminy matur |Co można mieć na egzaminie |Testy z próbnej matury |

język polski | język angielski | język niemiecki | język francuski | język rosyjski | matematyka | fizyka i astronomia | chemia | historia | geografia | WOS | biologia

Język polski


Język polski - poziom podstawowy, arkusz z pytaniami


Języ polski - poziom podstawowy, arkusz z odpowiedziami

zobacz PDF-a Język polski - poziom rozszerzony, arkusz z pytaniami


zobacz PDF-a Język polski - poziom rozszerzony, arkusz z odpowiedziami

ODPOWIEDZI

Uwaga! Poniższe odpowiedzi nie są materiałami oficjalnymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

str. 3 str. 4 str. 5 str. 6


Język angielski


PYTANIA

Język angielski - poziom podstawowy - arkusz

Język angielski - poziom podstawowy - transkrypcja

Język angielski - poziom roszerzony - arkusz, cz. 1

Język angielski - poziom roszerzony - arkusz, cz. 2

Język angielski - poziom rozszerzony - transkrypcjaJęzyk angielski dla niesłyszących- poziom podstawowy - arkusz

Język angielski dla niesłyszących- poziom rozszerzony część I - arkusz

Język angielski dla niesłyszących- poziom rozszerzony część II - arkusz


Język angielski w klasach dwujęzycznych:


Język angielski część I - arkusz

Język angielski część I - transkrypcja

Język angielski część II - arkusz


ODPOWIEDZI

POZIOM PODSTAWOWY

UWAGA! Poniższe odpowiedzi nie są odpowiedziami oficjalnymi - otrzymaliśmy je od Was!

Część pierwsza:

1 C
2 F
3 B
4 E
5 A

Część druga:
1 T
2 F
3 T
4 F
5 F

Część trzecia:
1 A
2 C
3 C
4 B
5 A

Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pieciu osób na temat telefonu komórkowego. Przyporządkuj każdej osobie zadanie podsumowujące jej opinię. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Jedno zadanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
Odpowiedź :
Speaker 1: I never switch my mobile phone off.
Speaker 2: I can use a mobile phone when something bad happens.
Speaker 3: I use different functions of my mobile phone.
Speaker 4: I have stareted to tell lies.
Speaker 5: I have no private because of my mobile phone.

Zadanie 2. (5 pkt)

Usłyszysz dwukrotnie ogłoszenie dotyczące zwiedzania katedry. Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią ogłoszenia (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

2.1 Visitors must be easily idenified. T
2.1 The group must stay together while visting the Cathedral park F
2.3 Tourist can take pictures inside the Cathedral if they pay for it. T
2.4 Foreigners can listen to recordings in their native languages. F
2.5 The recorded message is addressed to individual visitors F

3. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z wynalazcą gry. Z podanych mozliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A,B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Matt started creating games to
C) entertain the students.

When Matt stats using "Word up", his students
A)do not want to speak

Zadanie 4. (8 pkt)

Przeczytaj poniższe informacje o księgarniach w Londynie. Następnie przyporządkuj właściwą księgarnie (A-E) do każdego z podanych zdań (4.1. - 4.8.). Wpisz odpowiednią literę w każdą rubrykę tabeli. Każda z liter może być użyta więcej niż jeden raz. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

A. BORDERS
With a combination of music events and In-store autor book signing, his popular US bookshop Has now successfully crosed the Atlantic to the UK. Look at the latest books and listen to gentle background music. Open seven days a week.

B. SOTHERAN'S
Originally founded in York in 1761, Sotheran's has been selling in London since 1815, making it the oldest bookshop in Britain. Comfortable chairs in a separate section create a pleasant atmosphere in which you can look through a book before you buy it

C. SKOOP'S
Specialising mainly in second-hand academic books, Skoop's has a big selection of book for foreign language learners at different levels. For teachers there is a special room with a collection of textbooks at lower prices.

D. Hatchards
Although not at all the largest bookshop in London, it is certainly the first one opened to the public, in 1979. There is a wide selection of books devoted to jazz, blues or rock bands at reasonable process.

E. WATERSTONE'S
Housed in what used to be the home of Simpson's department store, it has about six floors of books. It is not only London's biggest bookshop, but the biggest in Europe to. Open every day except Sunday, it continues to attract collectors of the best writers books

4.1 There is a reading room there B
4.2 You can buy used books there C
4.3 It is the capital's largest bookshop E
4.4. You can find a large choice of books about music there D
4.5. You can shop there every day A
4.6. Writers give their autographs there A
4.7 Some customers pay less for the book there C
4.8 It is situated on different levels E


5.Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

5.1.Watson received a message from Holmes whenhe was having a meal - True
5.2.Watson's wife encouraged him to go with Sherlock Holmes - True
5.3.Watson didn't have much time to prepare for the journey. - True
5.4.Watson met Sherlock Holmes on the train - False
5.5.Both men started to discuss the case the moment the journey began. - False
5.6.Watson learnt about the case from newspapers. - False

6.1. Leanne's mother
D) let her relatives take care of her dauther

6.2. The aim of the auction at Chrisite's was to
B) collect money for the procetion of animals.

6.3. Leanne paints because she
D) has always enjoyed doing it.

6.4.Leanne loves painting
C)animals

6.5. Frederick Forsyth
A)bought some of her paintings

6.6 In the article, the author
C) proves that disability doesn't always prevent sucess


Poziom Rozszerzony

1.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

1.1. CAUTIOUSLY
1.2. WARNINGS
1.3. HEALTHIER
1.4. ENABLE
1.5. ANNOUNCEMENT

Wśród języków obcych najpopularniejszy jest angielski - wybrało go około 80 proc. maturzystów, czyli 357 tys. Na drugim miejscu znalazł się niemiecki - zdawać go będzie 68 tys. maturzystów, czyli 15 proc. Język rosyjski chce zdawać 27 tys. osób, czyli 6 proc. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 3,4 tys. osób oraz 722 i 699).


Zadanie 2. (2,5 pkt)
Uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

2.1 I can't stand this noise any longer

I can't put UP WITH this noise any longer.

2.2. I wouldn't dare to say that under any circumstances.
Under no circumstances WOULD I DARE to say that.

2.3 People say he broke the promises he had made.

He is said TO HAVE BROKEN the promises he had made

2.4. "Please don't say anything to Paul." said the girl to her mother.
The girl begged her mother NOT TO TELL/NOT TO SAY TO Paul anything.

2.5 That's a real pity that you invited him
If only you HADN'T INVITED/HAD NOT INVITED him.


Język niemiecki


Język niemiecki - poziom podstawowy, arkusz z pytaniami

Język niemiecki - poziom podstawowy, arkusz z odpowiedziami

Transkrypcja - poziom podstawowy

Transkrypcja - poziom rozszerzony cz. 2

Zobacz: Język niemiecki poziom rozszerzony - arkusz z pytaniami cz.1

Zobacz: Język niemiecki poziom rozszerzony - arkusz z pytaniami cz.2

Zobacz: Język niemiecki poziom rozszerzony - arkusz z odpowiedziami cz.1

Zobacz: Język niemiecki poziom rozszerzony - arkusz z odpowiedziami cz.2


Język niemiecki dla niesłyszących


Język niemiecki - poziom podstawowy, arkusz z pytaniami

Zobacz: Język niemiecki poziom rozszerzony - arkusz z pytaniami cz.1

Zobacz: Język niemiecki poziom rozszerzony - arkusz z pytaniami cz.2

Język niemiecki w klasach dwujęzycznych

Język niemiecki - arkusz z pytaniami cz. 1

Transkrypcja - poziom podstawowy

Język niemiecki - arkusz z pytaniami cz. 2

Poziom podstawowy:
Rozumienie słuchanego tekstu:
1.1. D
1.2. B
1.3. F
1.4. C
1.5. E

Zadanie 2.
2.1 .RICHTIG
2.2. FALSCH
2.3. RICHTIG
2.4. FALSCH
2.5. FALSCH

Zadanie 3.

3.1 A
3.2 B
3.3 B
3.4 A
3.5 C

Zadanie 4.

4.1 D
4.2 C
4.3 A
4.4 B
4.5 B
4.6 A

Zadanie 5.

5.1 B
5.2 E
5.3 J
5.4 G
5.5 D
5.6 C
5.7 F
5.8 A

Zadanie 6.

6.1 RICHTIG
6.2 FALSCH
6.3 FALSCH
6.4 RICHTIG
6.5 RICHTIG
6.6 FALSCH


Zadanie 7.

Wspólnie z klasą organizujesz w Twojej szkole dzień niemiecki. Twoim zadaniem jest przygotowanie sałatki do degustacji. Napisz do swojego niemieckiego kolegi/niemieckiej koleżanki maila i poproś go/ją o wskazówki.

• Poinformuj o organizowanym w Twojej szkole dniu niemieckim.
• Napisz o zaproszonych gościach.
• Opisz program, jaki zaprezentujecie.
• Poproś o przepis na sałatkę ziemniaczaną.

Zadanie 8.

Postanowiłeś/łaś zrealizować swoje marzenie z dzieciństwa i kupić sobie psa. W liście do kolegi/koleżanki z Niemiec napisz:

• jakiego psa chcesz kupić i podaj powód, dla którego chcesz go mieć
• w jaki sposób zamierzasz go nabyć i skąd weźmiesz pieniądze
• jak się będziesz nim opiekować i co zrobisz z nim w czasie wakacji
• co o tym pomyśle sądzą Twoi rodzice i spytaj, jakie zdanie na ten temat ma Twój kolega/Twoja koleżanka.

Poziom rozszerzony

Zadanie 1.

1.1. Wo kann ich trainieren?
Sag mir bitte, wo ich trainieren kann.

1.2. Er hat den Fehler gemacht und ich nicht.
An seiner Stelle habe ich den Fehler nicht gemacht.

1.3. Der Mann steht ganz hinten. Ich kenne ihn.
Ich kenne den Mann, der ganz hinten steht.

1.4. Vor der Ankunft des Arztes kann man nichts machen.
Bevor der Artz kommt , kann man nichts machen.

1.5. Man muss regelmäßig die Bremsen prüfen.
Die Bremsen müssen regelmäßig geprüft sein.


Zadanie 2.

2.1. am
2.2. haben
2.3. die
2.4. man
2.5. daß

Zadanie 3.

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać 200 - 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat, który wybrałeś/łaś, zakreślając jego numer.

1. Dla wielu ludzi zawieranie małżeństwa to przeżytek. Wyraź swoją opinię na ten temat w formie rozprawki, podając argumenty za i przeciw.

2. Opisz imprezę sportową, zorganizowaną ostatnio przez uczniów Twojej szkoły, w której uczestniczyłeś/łaś jako kibic.

3. Wymyślony przez Ciebie obcokrajowiec przybywa nieoczekiwanie z wizytą do Polski. Napisz opowiadanie o przygodzie, jaką przeżył w pierwszym dniu wizyty w Twojej miejscowości.

Zadanie 4.
4.1 RICHTIG
4.2 FALSCH
4.3 FALSCH
4.4 FALSCH
4.5 RICHTIG

Zadanie 5.

5.1.C
5.2.E
5.3.G
5.4.A
5.5.F

Zadanie 6.

6.1 D
6.2 C
6.3 D
6.4 B
6.5 A

Zadanie 7.

7.1 B
7.2 D
7.3 A
7.4 C

Zadanie 8.

8.1. B
8.2. F
8.3 A
8.4 C
8.5. E


Zadanie 9.

9.1. B (vielfältige)
9.2. A (verbunden)
9.3. C (an)
9.4. D (indem)
9.5. B (attraktiver)
9.6. A (Zusage)


Język francuski


Język francuski - poziom podstawowy - arkusz

Język francuski - poziom podstawowy - transkrypcja

Język francuski - poziom rozszerzony - arkusz cz. 1

Język francuski - poziom rozszerzony - arkusz cz. 2

Język francuski - poziom rozszerzony - transkrypcja

Język francuski w klasach dwujęzycznych - arkusz cz. 1

Język francuski w klasach dwujęzycznych - arkusz cz. 2

Język francuski w klasach dwujęzycznych - transkrypcja


Język włoski


PDF Język włoski - poziom podstawowy, arkusz z pytaniami

PDF Język włoski - poziom podstawowy - odpowiedzi

PDF Transkrypcja - poziom podstawowy

Język włoski poziom rozszerzony - arkusz cz.1

Język włoski poziom rozszerzony - arkusz cz.2

PDF Język włoski - poziom rozszerzony cz. 2 - transkrypcja

Język francuski poziom rozszerzony - arkusz z odpowiedziami cz.1

Język francuski poziom rozszerzony - arkusz z odpowiedziami cz.2

Język rosyjski


Arkusz +transkrypcja - poziom podstawowy

Arkusz - poziom rozszerzony cz. 1

Arkusz - poziom rozszerzony cz. 2 + transkrypcja


Rozwiązanie - poziom podstawowy

Rozwiązanie - poziom rozszerzony cz. 1

Rozwiązanie - poziom rozszerzony cz. 2


Język hiszpańskiJęzyk hiszpański - poziom podstawowy - arkusz

Język hiszpański
- poziom podstawowy - transkrypcja

Język hiszpański - poziom rozszerzony - arkusz cz. 1

Język hiszpański - poziom rozszerzony - arkusz cz. 2

Język hiszpański - poziom rozszerzony - transkrypcja

Język hiszpański w klasach dwujęzycznych - arkusz cz. 1


Język hiszpańskiw klasach dwujęzycznych - arkusz cz. 2

Język hiszpański w klasach dwujęzycznych - transkrypcja


Matematyka


Matematyka - poziom podstawowy, arkusz z pytaniami

Matematyka - poziom podstawowy, arkusz z odpowiedziami


Matematyka poziom rozszerzony - arkusz z pytaniami

Matematyka poziom rozszerzony - arkusz z odpowiedziamiFizyka i astronomia

 

Fizyka i astronomia - poziom podstawowy - arkusz


Fizyka i astronomia - poziom rozszerzony - arkuszZadanie 1
odpowiedź C

Zadanie 2
odpowiedź B

Zadanie 3
odpowiedź D

Zadanie 4
odpowiedź A

Zadanie 5
odpowiedź A

Zadanie 6
odpowiedź A

Zadanie 7
odpowiedź D

Zadanie 8
odpowiedź B

Zadanie 9
odpowiedź D

Zadanie 10
odpowiedź A

Poziom rozszerzony

Zadanie 1.1 (2 pkt)
Na rysunku powyżej naszkicuj tor ruchu piłki kopniętej przez zawodnika oraz zaznacz wektor siły działającej na piłkę w najwyższym punkcie toru.

Zadanie 1.2 (1 pkt)
Oblicz czas lotu piłki z punktu A do punktu B. t = 3,2 s

Zadanie 1.3 (1 pkt)
Oblicz wartość prędkości początkowej, jaką zawodnik nadał piłce. v0 = 20 m/s

Zadanie 1.4 (2 pkt)
Oblicz maksymalną wysokość, jaką osiągnęła piłka. h max = 12,8 m

Zadanie 1.5 (2 pkt)
Wyprowadź równanie ruchu piłki, czyli zależność y(x). t = x/5, y = 6/5*x - x do kwadratu

Zadanie 1.6 (2 pkt)
Irlandzkiemu zawodnikowi Stevenowi Reidowi udało się nadać kopniętej piłce prędkość o rekordowej wartości 52,5 m/s.

Oblicz, jaki byłby maksymalny zasięg dla piłki, która po kopnięciu zaczyna poruszać się z wyżej podaną wartością prędkości przy zaniedbaniu oporów ruchu. z = 275,625 m

Zadanie 1.7 (2 pkt)
Piłkę do gry w piłkę nożną napompowano azotem do ciśnienia 2000 hPa. Objętość azotu w piłce wynosiła 5,6 dm sześciennych, a jego temperatura 27 stopnia C. Masa molowa azotu jest równa 28 g/mol. Oblicz masę azotu znajdującego się w piłce. Przyjmij, że azot traktujemy jak gaz doskonały.m = 22,25

Zadanie 2. Kalorymetr (12 pkt)

Zadanie 2.1 (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego kalorymetr składa się z dwóch naczyń umieszczonych jedno wewnątrz drugiego. Aby zminimalizować wymianę ciepła z otoczeniem; powietrze pełni funkcję izolującą.

Zadanie 2.2 (4 pkt)
Narysuj wykres zależności temperatury wody od czasu oraz naszkicuj linią przerywaną przewidywany dalszy przebieg krzywej do końca drugiej godziny, kiedy temperatura wody praktycznie przestała się zmieniać.

Zadanie 2.3 (1 pkt)
Napisz, czy szybkość przepływu ciepła z naczynia do otoczenia (ÄQ/Ät) w miarę upływu czasu rosła, malała, czy pozostawała stała. Szybkość przepływu ciepła malała w czasie.

Zadanie 2.4 (2 pkt)
Oblicz ciepło oddane przez wodę w czasie 10 minut od momentu rozpoczęcia pomiarów. W obliczeniach przyjmij, że ciepło właściwe wody jest równe 4200 J/kg.K. Delta Q = 4 032 kJ

Zadanie 2.5 (2 pkt)
W kolejnym doświadczeniu, aby utrzymać stałą temperaturę wody równą 90oC, umieszczono w wodzie grzałkę, którą zasilano napięciem 12 V. Oblicz opór, jaki powinna mieć grzałka, by pracując cały czas, utrzymywała stałą temperaturę wody w naczyniu. Przyjmij, że w tych warunkach szybkość przepływu ciepła z naczynia do otoczenia wynosi 80 J/s. R = 1,8 Ohma

Zadanie 2.6 (2 pkt)
Oblicz, z dokładnością do 0,001 stopnia C, temperaturę zewnętrznej powierzchni naczynia kalorymetru. Przyjmij, że wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego aluminium wynosi 235 W/m.K.

Tz = ok. 0,340 stopnia Celsjusza

Zadanie 3. Zwierciadło (12 pkt)

Zadanie 3.1 (1 pkt)
Zapisz, jakim zwierciadłem (wypukłym/wklęsłym) i (skupiającym/rozpraszającym) jest

wewnętrzna powierzchnia miski w tym doświadczeniu.

Zadanie 3.2 (2 pkt) Oblicz odległość ogniska tego zwierciadła od sufitu.

Zadanie 3.3 (2 pkt) Oblicz czas spadania kropli.

Zadanie 3.4 (1 pkt)

Określ, jakim ruchem poruszają się względem siebie dwie kolejne spadające krople. Podkreśl właściwą odpowiedź.

Zadanie 3.5 (3 pkt) Przy odpowiednim oświetleniu spadającej kropli, w pewnym jej położeniu, na suficie powstaje ostry obraz kropli.

a) Wykaż, że obraz kropli na suficie jest wtedy powiększony trzykrotnie, przyjmując, że ogniskowa zwierciadła wynosi 0,6 m.

b) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując pozostałe dwie cechy obrazu kropli.

Obraz kropli na suficie jest powiększony, ....................................... i ........................................

Zadanie 3.6 (3 pkt) Wykorzystaj informację, że zaznaczony na rysunku punkt F, jest ogniskiem zwierciadła przed wypełnieniem wodą.

Zadanie 4. Fotorezystor (12 pkt)

Zadanie 4.1 (2 pkt) a) Zapisz pod rysunkami właściwe nazwy materiałów (izolator, półprzewodnik, przewodnik)

Oznaczenia: pp - pasmo przewodnictwa, pw - pasmo walencyjne, pe - przerwa energetyczna

b) Podkreśl nazwy tych pierwiastków, które są półprzewodnikami. (miedź żelazo german rtęć krzem)

Zadanie 4.2 (1 pkt) Przez domieszkowanie wykonuje się półprzewodniki, w których nośnikami większościowymi są elektrony lub dziury.

Zapisz, jak nazywają się nośniki większościowe w półprzewodniku typu n.

Zadanie 4.3 (3 pkt) Przeanalizuj wykres i ustal, jak opór elektryczny fotorezystora zależy od natężenia oświetlenia (rośnie, maleje, nie ulega zmianie). Wyjaśnij tę zależność, odwołując się do mikroskopowych własności półprzewodników.

Zadanie 4.4 (3 pkt) Wyznacz natężenie oświetlenia fotorezystora w przedstawionej sytuacji. Dokonaj niezbędnych obliczeń. Przyjmij, że mierniki są idealne, a opór wewnętrzny baterii jest równy zeru.

Zadanie 5. Cefeidy (12 pkt)

Zadanie 5.1 (2 pkt) Zapisz, w którym z zaznaczonych obszarów I, II, III, IV na diagramie Hertzsprunga-Russella znajduje się cefeida ? Cephei.

Zapisz nazwę gwiazd znajdujących się w obszarze I.

Zadanie 5.2 (2 pkt) Oszacuj (w watach), w jakim przedziale zawiera się moc promieniowania gwiazd leżących

na ciągu głównym.

Zadanie 5.3 (1 pkt) Oszacuj i zapisz okres zmian jasności tej cefeidy. Wykorzystaj dane zawarte na wykresie.

 

 


Chemia

 

Chemia - poziom podstawowy - arkusz


Chemia - poziom podstawowy - model


Chemia - poziom rozszerzony - arkusz


Chemia - poziom rozszerzony - model
Historia


Historia - poziom podstawowy - arkusz


Historia - poziom rozszerzony - arkusz


Historia - poziom podstawowy - arkusz dla niesłyszących

 

Zadanie 1.

A- 3
B- 4
C- 2

Zadanie 2. (2 pkt) Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha wykonaj polecenia A i B.

[...] Przy ustanowieniu władzy Likurg postąpił w ten sposób, że zasięgnął z Delf wyroczni [...]. Brzmi ona zaś następująco: "wznieść sanktuarium Zeusowi [...] i Atenie [...],ustanowić geruzję złożoną z 30 mężów łącznie z królami, co miesiąc [...] odbywać zgromadzenie ludowe, przedkładać mu wnioski i poddawać je pod głosowanie, decyzja ma zaś należeć do ludu". Na zgromadzeniu ludu nie pozwolił nikomu spośród niego występować z własnym wnioskiem, lecz lud miał prawo decydować tylko o wniosku przedstawionym przez gerontów i królów.

Źródło: S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 88-89.

A. Podaj nazwę miasta-państwa greckiego, o którego ustroju politycznym informuje tekst.

Sparta

B. Uzasadnij swoją odpowiedź, podając jeden argument.

Gerontowie, likurgowie, dwaj królowie to organy polityczne Sparty.

Zadanie 3. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.

[...] wywodzi się z pieśni ofiarnej, a sam wyraz należy rozumieć nie jako pieśń kozłów [gr. tragos - kozioł, ode - pieśń], lecz jako pieśń nad kozłem. Ofierze składanej [bogu] w postaci kozła towarzyszył popis śpiewaka i chóru. A obrzęd stał się teatrem chyba dopiero wtedy, gdy pojawili się zawodowi aktorzy, drugi obok widzów ważny element teatru.

Źródło: W. Lengauer, Teatr starożytnych Greków: poeta, obrzęd, widowisko, [w:] Wielki Teatr Świata. Wykłady otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa 2003, s. 16.

A. Podaj termin, którego etymologię (pochodzenie) zaprezentowano w tym tekście.

tragedia

B. Podaj nazwę uroczystości, których częścią były przedstawienia teatralne w starożytnej Grecji.

dionizje (misteria dionizyjskie)

Zadanie 4. (3 pkt) Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha i własnej wiedzy wykonaj polecenia A, B, C.

[...] wśród wszystkich dzieł polityki Peryklesa przedmiotem największej zawiści było to, co Atenom przysporzyło najwięcej pięknego wyglądu i ozdoby: wzniesione w tym mieście wspaniałe budowle publiczne [...]. One to wywołały ataki na Peryklesa ze strony jego

przeciwników oczerniających go na zgromadzeniach ludowych i krzyczących, że lud ateński [...] okrył hańbą już przez to, że skarbiec, będący wspólną własnością Hellenów zabrał z wyspy Delos do siebie: "A tę wymówkę, którą się dotychczas najlepiej zasłaniał przed zarzutami i skargami ze strony innych, mówiąc, że zabrał tę kasę stamtąd z obawy przed Persami i strzeże jej w bezpiecznym miejscu [...] - krzyczeli - przekreślił teraz Perykles".

Źródło: S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 121.

A. Podaj nazwę związku miast-państw greckich, którego skarbiec przejęli Ateńczycy.

Związek Morski

B. Wyjaśnij, w jakim celu gromadzono fundusze w tym skarbcu.

Zapewnienie funduszy na obronę przed Spartą i Persami.

C. Wytłumacz, dlaczego przeciwnicy Peryklesa na zgromadzeniu ludowym uważali, że dotychczasowe wyjaśnienie przyczyn przeniesienia skarbca związku do Aten przestało być wiarygodne.

Ponieważ wiedzieli, że korzystał ze skarbca dla innych celów (wznoszenie budynków w Atenach).Zadanie 5. (3 pkt) Na podstawie fragmentów dwóch tekstów źródłowych wykonaj polecenia A i B.

Źródło 1. Kodeks Hammurabiego

Jeśli ktoś wystąpił w sprawie z fałszywym zeznaniem [...], człowiek ten poniesie karę śmierci.

Źródło 2. Prawo XII tablic

Wedle dwunastu tablic ten, któremu dowiodą, że złożył fałszywe świadectwo, ma być strącony ze skały tarpejskiej.

Źródło: S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 44, 221.

A. Uzupełnij zdania, podając nazwy państw starożytnych, w których obowiązywały zacytowane zbiory praw.


Kodeks Hammurabiego obowiązywał w Mezopotamii
Prawo XII tablic obowiązywało w Rzymie

B. Porównaj przedstawione normy prawne obowiązujące w obu państwach (źródła 1 i 2).

Normy są w zasadzie tożsame.


Zadanie 6. (2 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A i B.

[...] zarząd Hiszpanii powierzył bratu swemu Hazdrubalowi i przez góry Pireneje wkroczył do kraju Celtów, zwanego dziś Galią, wiodąc ze sobą 90 tys. piechoty i około 12 tys. jazdy, nadto 37 słoni. [...] Kiedy w końcu dotarł do Alp, mimo że nie znalazł żadnej drogi, która by prowadziła przez nie, [...] począł zuchwale piąć się w górę, walcząc z trudnościami z powodu wielkiego śniegu i lodów. Toteż ścinał drzewa i spalał je, rozżarzone węgle zlewał wodą i octem, a następnie skałę, która dzięki temu kruszała, kazał rozbijać żelaznymi młotami, torując w ten sposób drogę przez góry, do dziś dnia uczęszczaną [...].

Źródło: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. 1, Wrocław 2004, s. 162.

A. Podaj imię wodza wyprawy opisanej w tekście.

Hannibal


B. Podaj cel polityczny tej wyprawy.

Zajęcie Rzymu


Zadanie 7. (1 pkt) Spośród wymienionych wydarzeń wybierz i podkreśl to, które nie było bezpośrednim następstwem zjazdu gnieźnieńskiego.

1. Powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

2. Otrzymanie prawa do nominowania dostojników kościelnych przez władcę Polski

3. Utworzenie biskupstw we Wrocławiu, Krakowie, Kołobrzegu

4. Pokój w Budziszynie

Zadanie 8. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń z historii Francji wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B.

Cesarska koronacja Karola Wielkiego

Spalenie na stosie Joanny d'Arc B

Pierwsze zwołanie Stanów Generalnych


Traktat w Verdun

Chrzest Chlodwiga IA

Klęska Arabów w bitwie pod Poitiers

Zadanie 9. (4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.

1. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa Bolesław Śmiały

2. Obrona Głogowa przed najazdem cesarza Henryka V Bolesław Krzywousty


3. Nadanie przywileju koszyckiego Ludwik Węgierski

4. Zawarcie II pokoju toruńskiego Kazimierz Jagiellończyk

Zadanie 10. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując słowo prawda lub fałsz.

1. Prawo składu - przywilej handlowy nakazujący kupcom przejeżdżającym przez miasto wystawianie w nim towarów na sprzedaż. PRAWDA

2. Manufaktura - zakład, w którym wytwarzanie produktu odbywało się przy pomocy maszyn i było oparte na podziale pracy. PRAWDA

3. Żupa solna - w dawnej Polsce nazwa królewskich przedsiębiorstw solnych, np. kopalni soli w Wieliczce. PRAWDA

Zadanie 11. (4 pkt) Na fotografiach przedstawiono ozdobne obramowania drzwi charakterystyczne dla różnych stylów architektonicznych. Wykonaj polecenia A i B.

A. Podaj używaną w architekturze nazwę ozdobnego obramowania drzwi.

Portal

B. Wpisz pod fotografiami nazwy stylów architektonicznych, wybierając je spośród podanych: gotyk, barok, secesja, romanizm (styl romański).

1. Barok 2. Styl romański 3. Gotyk

Zadanie 12. (2 pkt) Na podstawie fragmentu kroniki Jana Długosza wykonaj polecenia A i B.

Na zamierzoną uroczystość weselną [...] król polski Kazimierz jako dziadek [Elżbiety] [...] zaprasza uroczyście [...] sąsiednich królów i książąt. [...] Kazimierz przeznacza specjalnych szafarzy spośród panów i szlachty polskiej, którzy służyli im pomocą, jednak wszyscy otrzymali polecenie, że mają być posłuszni rajcy krakowskiemu [...]. Jemu jednemu król polski Kazimierz, znając obrotność, uczciwość, ostrożność [...] tego człowieka, powierzył [...] kierowanie wszystkim, co przy zjeździe królów było rzeczą konieczną. [...] Zaprosił [rajca] na ucztę do swego domu królów i książąt [...]. Kiedy uzyskał od monarchów pozwolenie, żeby porozdzielał miejsca królom według własnego uznania, pierwsze i znaczniejsze miejsce kazał zająć królowi polskiemu Kazimierzowi, drugie królowi rzymskiemu i czeskiemu Karolowi, trzecie królowi Węgier, czwarte królowi Cypru, a ostatnie królowi Danii.

Źródło: J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1975, s. 401-404.

A. Zidentyfikuj postać rajcy krakowskiego, który zaprosił do swojego domu władców przybyłych do Krakowa.

Wierzynek

B. Wytłumacz, dlaczego gospodarz uczty wyznaczył królowi polskiemu pierwsze miejsce przy stole.

Mógł to uczynic wedle swojego uznania. Uhonorował własnmego króla a jednoczesnie golspodarza całego zjazdu

Zadanie 13. (3 pkt) Na podstawie fragmentu traktatu Pawła Włodkowica przedłożonego soborowi w Konstancji wykonaj polecenia A i B.

Nie należy niepokoić ani osób, ani majątków niewiernych, którzy chcą spokojnie żyć [...]. Grzeszy więc władca, który ich pozbawia majątków bez przyczyny, albowiem nawet papieżowi nie wolno im dóbr odbierać [...]. Tego rodzaju napad na niewiernych [...] jest zaprzeczeniem miłości bliźniego [...]. Nikogo do wiary zmuszać nie należy, gdyż wiara nie może wynikać z przymusu, a wymuszone modlitwy nie są miłe Bogu [...]. Gdy [...] posiadanie rzeczy ukradzionej lub siłą zdobytej jest wadliwe, nie mogą takie rzeczy być nabyte przez zasiedzenie lub przedawnienie [...]. Z tego płynie wniosek, że wszystkie rzeczy tak nabyte [...] muszą [...] być zwrócone pod grozą utraty zbawienia. Grzech nie może bowiem być odpuszczony, o ile rzecz ukradziona nie będzie zwrócona.

Źródło: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, Warszawa 1987, s. 30-31.

A. Wytłumacz, jakie metody chrystianizacji autor uważał za słuszne.

Metody nie opierające się na przymusie i przemocy

B. Wyjaśnij, jakie rozwiązanie sporu polsko-krzyżackiego o Pomorze Gdańskie sugeruje ten tekst, i wpisz cytat potwierdzający odpowiedź.

Wyjaśnienie: Paweł z Włodkowic postuluje zwrot nie słusznie zagarniętych ziem na rzecz Polski

Cytat: Gdy [...] posiadanie rzeczy ukradzionej lub siłą zdobytej jest wadliwe, nie mogą takie rzeczy być nabyte przez zasiedzenie lub przedawnienie [...]. Z tego płynie wniosek, że wszystkie rzeczy tak nabyte [...] muszą [...] być zwrócone pod grozą utraty zbawienia.
Zadanie 14. (2 pkt) Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A i B.

A. Podaj rok, w którym liczba Polaków przyjętych do prawa miejskiego w Krakowie była największa.

1415

B. Sformułuj wniosek dotyczący zmian w liczbie przyjęć Niemców do prawa miejskiego w Krakowie w latach 1425-1455.

W latach 1425-1455 liczba Niemców przyjmowanych do prawa miejskiego systematycznie spadała z 55 do 13


Zadanie 15. (1 pkt) Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.

Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni (np. Rozwój

terytorialny Szwecji od połowy XVI do końca XVII wieku).

Tytuł mapy:

Rozwój terytorialny Turcji w XV wieku


Zadanie 16. (3 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A, B, C.

[...] czarne legendy miewają niezwykle trwały żywot, zwłaszcza gdy operują tak chwytliwymi kliszami jak stereotyp okropnej teściowej, chciwej staruchy gromadzącej skarby [...]. Warto podkreślić, że [...] "Historia dyplomacji polskiej", poświęcając [królowej] sporo

miejsca, wydobywa w jednoznaczny sposób jej zasługi - stworzenie silnej ekonomicznej bazy dynastii w celu wzmocnienia władzy monarszej. Chodziło jej też o odzyskanie dla Polski pozycji w Europie, utraconej na rzecz Habsburgów po traktacie wiedeńskim 1515 r. [Dążyła] do utworzenia z państw jagiellońskich [...] przeciwwagi wobec rosnących wpływów niemiecko-habsburskich.

Źródło: M. Bogucka, [...], Warszawa 1989, s. 284, 285.

A. Podaj imię królowej, której dokonania poddano ocenie w tekście.

Bona Sforza

B. Podaj imię i przydomek władcy Polski, którego żoną była ta królowa.

Zygmunt Stary

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania:

Królowa ta pochodziła z

1. Republiki Florenckiej.

2. Królestwa Neapolu.

3. Republiki Weneckiej.

4. Księstwa Mediolanu.

Zadanie 17. (3 pkt) Na podstawie fragmentu Pamiętnika wojny moskiewskiej Reinholda Heidensteina wykonaj polecenia A, B, C.


Nie miała Polska dotąd porządnej piechoty, a to dlatego, że szlachta nie lubiła służby pieszej [...]. Gdy jednak utrzymanie cudzoziemskiej piechoty pochłaniało ogromne sumy, przeto podano na przeszłym sejmie pewien sposób utworzenia piechoty, ten mianowicie, iżby na dwudziestu poddanych królewskich jeden pełnił służbę wojskową [...].

Źródło: T. Cegielski, K. Zielińska, Dzieje nowożytne 1492-1815. Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich, Warszawa 1999, s. 141.

A. Podaj nazwę piechoty, o której utworzeniu informuje autor pamiętnika.

wybraniecka

B. Podaj wiek, w którym utworzono piechotę opisaną przez autora pamiętnika.

XVI

C. Na podstawie własnej wiedzy wytłumacz, co było przyczyną niechęci szlachty do służby pieszej.

...............

Zadanie 18. (3 pkt) Zamieszczone rysunki obrazują przemiany w historii ubioru w Europie. Dobierz przedstawione postacie w pary ubrane w stroje z tego samego okresu. Wpisz odpowiadające im litery we właściwe rubryki tabeli.

1. II połowa XVI w. - Litera odpowiadająca rysunkowi kobiety w stroju z danego okresu ...............; Litera odpowiadająca rysunkowi mężczyzny w stroju z danego okresu ...............

2. II połowa XVIII w. - Litera odpowiadająca rysunkowi kobiety w stroju z danego okresu ...............; Litera odpowiadająca rysunkowi mężczyzny w stroju z danego okresu ...............

3. I połowa XIX w. - Litera odpowiadająca rysunkowi kobiety w stroju z danego okresu ...............; Litera odpowiadająca rysunkowi mężczyzny w stroju z danego okresu ...............

Zadanie 19. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A, B.

[...] udział [...] w obronie Zbaraża wzmógł jego sławę i popularność w szerokich kołach szlacheckich. Zapamiętano też jego bojową postawę i odwagę okazaną w bitwie pod Beresteczkiem, po której wyruszył on dalej z wojskiem polskim [...]. Nieoczekiwanie jednak

padł ofiarą jakiejś choroby [...] i zmarł [...] 20 sierpnia 1651 r. [...] Ciało [...] złożono w kościele Św. Krzyża w Górach Świętokrzyskich [...]. Szlachta spłaciła dług wdzięczności wobec ojca, wybierając jego syna [...] królem Polski.

Źródło: W. Czapliński, Glosa do Trylogii, Białystok 1999, s. 46.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania:

Opisane działania zbrojne miały miejsce w czasie

1. rokoszu Zebrzydowskiego.

2. pierwszej dymitriady.


3. powstania Chmielnickiego.

4. konfederacji barskiej.

B. Podaj imię i nazwisko władcy Polski, o którym autor pisze w podkreślonym fragmencie tekstu.

...............

Zadanie 20. (3 pkt) Na podstawie źródła wpisz w odpowiednie rubryki informacje o szkołach wymienionych w tekście.

Kazimierz Wielki [...] poczyniwszy w rozerwanej dotąd rozlicznymi kłótniami Polszcze rozmaite porządki, założył fundamenta Akademii [...]. Stefan Batory [...] w stołecznym Księstwa Litewskiego mieście Akademi[ę] [otworzył]. Henryk zamyślał o szkole rycerskiej, twojemu dopiero, Najjaśniejszy Królu Stanisławie Auguście, staraniu i wykonaniu od Opatrzności zamierzonej.

Źródło: D. Radziwiłł, Mowa do jego królewskiej mości, [w:] Zabawy Przyjemne i Pożyteczne (1770-1777), t. 1, Wrocław 2004, s. 84-86.

1. ...............

2. ...............

3. ...............

Zadanie 21. (3 pkt) Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując słowo prawda lub fałsz.

1. Marsylianka - to pieśń, która powstała w okresie rewolucji lipcowej we Francji.

2. Mazurek Dąbrowskiego - to pieśń, której słowa napisał Józef Wybicki dla żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech.

3. Etiuda "Rewolucyjna" - to utwór skomponowany przez Fryderyka Chopina na wieść o wybuchu powstania styczniowego.

Zadanie 22. (3 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.

Rządy jego zapłodniły wyobraźnię mas ludzkich, [...] przetłumaczył milionom prostych ludzi dostępne dotychczas tylko dla elity umysłowej idee Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Przetłumaczył je na język codziennej praktyki wyrażający się w kodeksie [...], w zmianie położenia chłopstwa, w budowie nowego społeczeństwa i wreszcie w romantycznej wizji nowego Imperium Romanum - Stanów Zjednoczonych Europy, których budowę przedsiębrał.

Źródło: Europa i świat w epoce [...] , pod red. M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1988, s. 88.

A. Zidentyfikuj postać, której dokonania zostały scharakteryzowane w tekście.

...............

B. Podaj dwa dokonania tej postaci.


...............

Zadanie 23. (2 pkt) Na podstawie fragmentu pracy O prawdach żywotnych narodu polskiego Henryka Kamieńskiego z 1844 roku wykonaj polecenia A i B.

[...] przyczyny więc pierwotne naszych rozbiorów i poniżenia w nas samych leżały [...]. Jedni o to [oskarżają] tron elekcyjny, nierząd szlachecki i liberum veto, inni magnatów [...], inni wreszcie złą organizację machiny rządowej, brak wojska stałego [...] itd., lecz

to wszystko nie natrafia na główną i zasadniczą przyczynę. [...] Cóż więc rozprzęgło [...] siłę naszego narodu? Co osłabiło święte pojęcie miłości ojczyzny i niepodległości? [...] Aby na to pytanie odpowiedzieć, dosyć jest wejrzeć w stan ludu trzymanego w poddaństwie, na przywilej, który człowieka robił własnością jakoby rzecz [...]; na stan powszechny ucisku najliczniejszej klasy, na której główna siła narodu i cała nadzieja obrony ojczyzny zależała. [...] Lud nasz, pozbawiony używalności człowieczeństwa, poniżony, znikczemniany cierpliwym uginaniem karku, w nagłej [...] potrzebie ratunku nie mógł się pokazać czym innym, jak tym, czym był w istocie, to jest masą martwą i bezwładną. [...] Przyczyny upadku narodu w nim samym leżą, nie zaś w okolicznościach zewnętrznych [...].

Źródło: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, Warszawa 1987, s. 132-133.

A. Wyjaśnij, co według autora tekstu było najważniejszą przyczyną utraty niepodległości.

...............

B. Podaj argument świadczący o tym, że w zacytowanym fragmencie tekstu zawarte są opinie reprezentatywne dla krakowskiej szkoły historycznej z końca XIX wieku.

...............

Zadanie 24. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń z historii Polski XIX w. wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B.

Likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej

Śmierć Romualda Traugutta

Utworzenie Królestwa Polskiego

Pokój w Tylży

Początek działalności Hakaty

Wybuch powstania styczniowego

Zadanie 25. (3 pkt) Poniżej zamieszczono rysunek satyryczny z czasopisma Illustrierte Zeitung z 1848 r. Podaj termin przyjęty dla określenia wydarzeń, które w sposób metaforyczny komentuje ta ilustracja oraz objaśnij jej elementy graficzne.

Termin przyjęty dla określenia wydarzeń: ...............

Objaśnienie rysunku: ...............

Zadanie 26. (4 pkt) Uzupełnij cztery fragmenty tekstu, wykorzystując informacje z tablicy genealogicznej rodziny Magierów, którą zamieszczono na następnej stronie.


Fragment 1.

Dzień, który zapoczątkował Insurekcję warszawską, tak radośnie przyjęty przez mieszkańców stolicy, [...] w rodzinie Magierów utrwalił się, niestety, jako wydarzenie tragiczne. Wtedy mianowicie zginął od kuli moskiewskiej starszy brat Antoniego, (A) ................ .

Fragment 2.

Wybuchło powstanie [listopadowe] [i Antoni] utracił wkrótce, choć nie wiadomo, w jakich okolicznościach, młodszego brata (B) ............... .

Fragment 3.

Dzieciństwo i młodość Antoniego przypadło na burzliwy okres panowania w Rzeczypospolitej króla (C) ................ i temu czasowi [Antoni] poświęcił dużo uwagi w swoim opisie Warszawy.

Fragment 4.

Antoni zakończył życie, będąc poddanym cara (D) ............... .

A, B - podaj imiona

C - zidentyfikuj postać króla (imiona i nazwisko)

D - zidentyfikuj postać cara (imię, sygnatura)

Zadanie 27. (2 pkt) Spośród wymienionych postaci wypisz dwie zasłużone dla rozwoju przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1815-1830.

Antoni Tyzenhauz, Stanisław Staszic, Stanisław Kostka Potocki, Ksawery Drucki-Lubecki, Leopold Kronenberg

...............

Zadanie 28. (2 pkt) Przeanalizuj treść obrazów przedstawiających wydarzenia na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. Wpisz nazwę zaboru, w którym rozgrywały się te wydarzenia.

A. Zabór ...............

B. Zabór ...............

Zadanie 29. (1 pkt) Spośród wymienionych osiągnięć cywilizacyjnych wybierz i podkreśl to, które nie miało miejsca w XIX wieku.

1. Otwarcie Kanału Sueskiego

2. Wzniesienie wieży Eiffla


3. Skonstruowanie pierwszej maszyny parowej

4. Wynalezienie żarówki elektrycznej

Zadanie 30. (3 pkt) Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A, B i C.

A. Podaj kraj, w którym udział przemysłu i usług w strukturze zatrudnienia był

największy.

...............

B. Podaj kraj, który miał największy procent zatrudnionych w rolnictwie.

...............

C. Podaj kraj, w którym najmniejszy procent zatrudnionych pracował

w przemyśle.

...............

Zadanie 31. (3 pkt) Poniższe zdania odnoszą się do danych statystycznych. Rozstrzygnij, czy są to zdania prawdziwe, czy fałszywe, wpisując słowo prawda lub fałsz.

1. Polska i Hiszpania miały zbliżone poziomy wartości produkcji rolniczej i przemysłowej przypadającej na jednego mieszkańca.

2. Węgry miały najwyższą wartość produkcji rolniczej przypadającej na jednego mieszkańca.

3. Wartość produkcji zwierzęcej na Węgrzech w przeliczeniu na jednego mieszkańca była ponad dwa razy większa niż w Hiszpanii.

Zadanie 32. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.

[...] cesarz stał na mównicy. [...] zaczął spokojnie czytać swój tekst: "Ja, Hajle Sellasje I, cesarz Etiopii, jestem dziś tutaj, aby żądać tej sprawiedliwości, która należy się mojemu narodowi, oraz pomocy obiecanej mu osiem miesięcy temu, kiedy pięćdziesiąt narodów orzekło, że została popełniona agresja. Jest moim obowiązkiem poinformować rządy zgromadzone w Genewie o śmiertelnym niebezpieczeństwie, jakie im zagraża, opisując los, jaki stał się udziałem Etiopii". [Następnie] Odmalował skutki [działania] gazu

musztardowego [...]: "Śmiertelny deszcz, który spadał z samolotów, sprawiał, że wszyscy, których dotknął, biegli krzycząc z bólu".

Źródło: E. Bendiner, Czas Aniołów. [...], Warszawa 1981, s. 515-516.

A. Podaj nazwę organizacji, na forum której zostało wygłoszone to przemówienie.


...............

B. Podaj nazwę państwa (agresora), o którego działaniach jest mowa w tekście.

...............

Zadanie 33. (2 pkt) Przeczytaj fragment wiersza Mariana Hemara z 1940 r. i wykonaj polecenia A i B.

Do ostatniego mężczyzny,

do ostatniej kobiety

miałeś bronić ojczyzny -

miałeś bronić Warszawy,

[...]

Jak koguty piały ci gazety,

że do ostatniej kobiety,

do ostatniego mężczyzny -

o, spadkobierco buławy!!!

[...]

Niech pan uszy i oczy zasłoni,

niech pan w oknach zaciągnie firanki!

bo tam stoją żołnierze bez broni,

tak jak wyszli na niemieckie tanki,

bo tam stoją warszawscy cywile,

którzy z szarej, warszawskiej ulicy


uczynili polskie Termopile -

gdy pan uniósł głowę ze stolicy!

[...]

Kiedy pan przejeżdżał granicę,

po raz wtóry tej nocy

kulawy Staruszek,

Jenerał Sowiński,

padł na Woli - broniąc Warszawy!

Gdy przed panem

na rumuńskim moście

strażnik szlaban szeroko otworzył,

po raz wtóry w tę noc,

siwą głowę pod Cecorą

Żółkiewski położył!

Źródło: C. Leżeński, Kwatera 139, t. 2, Lublin 1989, s. 125-126.

A. Zidentyfikuj postać, do której zwraca się autor wiersza.

...............

B. Wyjaśnij, jaka decyzja podjęta przez tę postać została poddana osądowi w wierszu.

...............

Zadanie 34. (3 pkt) Wyjaśnij treści propagandowe radzieckich znaczków pocztowych zamieszczonych na następnej stronie. Dokonując interpretacji rysunków, zwróć uwagę na zaprezentowane na nich sytuacje, zamieszczone napisy i daty.


Tłumaczenie z języka rosyjskiego tekstu zamieszczonego na znaczkach pocztowych:

Wyzwolenie bratnich narodów Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi

Źródło: Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 296.

Wyjaśnienie treści propagandowych znaczków pocztowych:

- rysunki ...............

- napisy ...............

- daty ...............

Zadanie 35. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.

[...] Gen. Alexander mówi: "W imieniu Jego Królewskiej Mości, Króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI, dekoruję Pana Generała Orderem Łaźni. [...] Mój Król [...] nadał go dowódcy 2. Korpusu [Polskiego] za Jego wspaniałe dowodzenie i jako wyraz uznania dla niezwykłego męstwa, ofiarności i poświęcenia żołnierza polskiego [...]. Był to wielki dzień sławy dla Polski, kiedyście zdobyli tę warowną fortecę, którą sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia.

Źródło: [...], Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Warszawa 2007, s. 244.

A. Podaj nazwisko dowódcy odznaczonego Orderem Łaźni.

...............

B. Podaj nazwę miejsca, które zdobyła polska jednostka.

...............

Zadanie 36. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.

Rozkaz "Bora" [Komorowskiego] wydany dowódcom oddziałów [...] ustalał, że AK walczyć będzie tylko z Niemcami, zabraniał wystąpień przeciwko wojskom sowieckim [...]. Rozkaz przewidywał albo powstanie powszechne na terenie całego kraju, w razie całkowitego załamania się Niemiec, albo wzmożone działania dywersyjne na tyłach cofających się oddziałów niemieckich. [...] Instrukcja [wydana] oddziałom AK [...] zalecała [...] ujawnianie się wobec Rosjan w roli uprawnionych gospodarzy - przedstawicieli legalnych władz polskich. [...] Sosnkowski nie potrafił wytłumaczyć sobie jednego: zamiaru ujawnienia się wobec Rosjan. Dla Naczelnego Wodza było jasne, że NKWD dowódców wyaresztuje i prawdopodobnie zgładzi, a żołnierzy wcieli siłą do armii Berlinga. [...] Podczas gdy stosunek Sosnkowskiego do rozkazu "Bora" był sceptyczny, jeśli nie krytyczny, Mikołajczyk powitał go z radością, jako ważny atut w rozgrywce z Anglikami i Rosją.

Źródło: J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Kraków 2002, s. 211-213.

A. Podaj kryptonim akcji, której cel został określony w rozkazie generała Tadeusza Bora-Komorowskiego.

...............

B. Podaj nazwisko postaci wymienionej w tekście, której opinia o konsekwencjach realizacji tej akcji okazała się słuszna.


...............

Zadanie 37. (1 pkt) Przeanalizuj plan miasta i wykonaj polecenie.

Podaj nazwę miasta, w którym miały miejsce wydarzenia pokazane na planie, oraz ich datę roczną.

- Nazwa miasta ............... - Data roczna ...............

Zadanie 38. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń z historii Niemiec XX w. wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B.

Powstanie NRD

Proces norymberski

Wstąpienie RFN do NATO

Zjednoczenie Niemiec

Podpisanie układu w Zgorzelcu

Budowa muru berlińskiego

Zadanie 39. (4 pkt) Przyporządkuj wymienionym wydarzeniom i procesom z XX wieku państwa, w których miały one miejsce. Wpisz do tabeli odpowiadające im liczby.

Rewolucja kulturalna ...............

Rewolucja lutowa ...............

Aksamitna rewolucja ...............

Rewolucja goździków ...............

1. Czechosłowacja ...............

2. Chiny

3. Rosja

4. Portugalia


5. Węgry

Zadanie 40. (3 pkt) Zapoznaj się z listą twórców i dziełami zamieszczonymi na następnej stronie. Przyporządkuj dziełom ich autorów. Wpisz pod obrazami liczby odpowiadające nazwiskom artystów.

1. Andy Warhol

2. Pablo Picasso

3. Marc Chagall

4. Salvador Dali

A. ...............

B. ...............

C. ...............Historia poziom rozszerzony, przykładowe odpowiedzi

Zadanie 1. (1 pkt) Przeczytaj zamieszczone w tabeli fragmenty tekstów źródłowych i określ, których państw starożytnych one dotyczą. Nazwy tych państw wpisz w odpowiednich rubrykach obok tekstów.

1. Amenhotep, boski władca Heliopolis; syn [Amona], [ ] spłodzony [ ] do objęcia władzy, którą [bóg] zdobył i wyniósł go jako samego króla na tron żyjących. [ ]. Wszystkie krainy [są] w strachu przed nim.
2. [ ] z woli Ahuramazdy zostałem [ ] królem. Kraje [ ] składały mi daninę. [ ] Z woli Ahuramazdy kraje te podporządkowały się moim prawom. Co przykazałem, one wykonywały posłusznie.

3. Byłem najwyższym kapłanem, augurem, członkiem kolegium piętnastu kapłanów dla składania ofiar [ ]. Uchwałą senatu imię moje włączone zostało do hymnu kapłanów Marsa

Zadanie 2. (1 pkt) Na fotografiach zamieszczonych na następnej stronie przedstawiono trzy monety (awersy i rewersy). Wpisz liczby odpowiadające właściwym podpisom monet.
A. Grecka
B. Rzymska
C. Arabska

Zadanie 3. (1 pkt). Wykonaj polecenia A, B i C, wybierając spośród podanych odpowiednie nazwy bitew stoczonych w starożytności.
bitwa pod Platejami, bitwa pod Maratonem, bitwa pod Zamą, bitwa pod Cheroneą, bitwa w wąwozie Termopile, bitwa pod Issos
A. Podaj nazwę bitwy chronologicznie pierwszej.
B. Podaj nazwę bitwy, w której przeciwnikami Greków byli Macedończycy.
C. Podaj nazwę bitwy stoczonej przez Rzymian z Kartagińczykami.,

Zadanie 4. (1 pkt) Na podstawie fragmentów biografii i danych z tablicy genealogicznej zamieszczonej na następnej stronie wypełnij tabelę, wpisując właściwych przedstawicieli dynastii Rurykowiczów.
1. Na czele wojsk Nowogrodu rozgromił armię szwedzką nad Newą. Pokonał Krzyżaków na zamarzniętym Jeziorze Pejpus. Po podboju Rusi przez Mongołów był zwolennikiem porozumienia ze Złotą Ordą. Został ogłoszony świętym Kościoła prawosławnego. Aleksander Newski

2. Odparł trzy najazdy wielkiego księcia litewskiego Olgierda - ojca Władysława Jagiełły. Starał się wykorzystać zamęt w Złotej Ordzie i wywalczyć niepodległość. Rozgromił nad Donem armię emira Mamaja. Dyimitr Doński

3. Zlikwidował większość dzielnic, konfiskując dobra przeciwników. Z królem Kazimierzem Jagiellończykiem zawarł traktat pokojowy kończący ekspansję litewską na wschód. Wasyl II Ślepy

Zadanie 5. (1 pkt) Na podstawie diagramów wykonaj polecenia A i B. Struktura zawodowa mieszkańców miast w Polsce w XV wieku
A. Wyciągnij wniosek dotyczący relacji między liczbą mieszkańców miast i procentowym udziałem w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w rzemiośle. Im większy ośrodek miejski tym większa liczba osób zajmujących się rzemiosłem

B. Wyciągnij wniosek dotyczący relacji między liczbą mieszkańców miast i procentowym udziałem w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w produkcji rolnej. Im mniejszy ośrodek tym więcej osób zajmuje się produkcją rolną

Zadanie 6. (1 pkt) Wybierz element wyposażenia kościoła, którego zdobnictwo jest charakterystyczne dla gotyku, i uzupełnij zdanie.
Fotografię przedstawiającą element wyposażenia kościoła, którego zdobnictwo jest charakterystyczne dla gotyku oznaczono literą D

Zadanie 7. (1 pkt) Wśród wymienionych faktów z historii Anglii wskaż dwa, które miały miejsce w średniowieczu. W tabeli obok tych wydarzeń wstaw znak "X".
Powstanie Kościoła anglikańskiego
Dyktatura Oliviera Cromwella
Zwycięstwo wojsk Wilhelma Zdobywcy w bitwie pod Hastings X
Pokonanie hiszpańskiej Niezwyciężonej Armady
Powstanie parlamentu angielskiego X

Zadanie 8. (2 pkt) Przeczytaj tytuły czterech rozdziałów monografii historycznej i wykonaj polecenia.
A. Podaj nazwę wojny, której dotyczą rozdziały pracy opatrzone tymi tytułami. Wojna 30-letnia
B. Na podstawie własnej wiedzy podaj nazwę kraju, którego sytuację po zakończeniu tej wojny charakteryzuje poniższy tekst. Nazwa Kraju Czechy

Zadanie 9. (2 pkt) Na podstawie fragmentów trzech listów władczyni Rosji Katarzyny II, w których komentuje ona aktualne wydarzenia w Polsce, wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj adresata listu napisanego najwcześniej przez Katarzynę II. Fryderyk II Wilhelm
B. Wyjaśnij, o kim Katarzyna II pisze w podkreślonym fragmencie listu (źródło 3.). O Jakobinach

Zadanie 10. (1 pkt) Wśród podanych w tabeli zdań jedno jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.
1. "Więźniem Watykanu" ogłosił się papież, protestując przeciwko okupacji Rzymu przez wojska niemieckie. Fałsz


Zadanie 11. (1 pkt) Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni (np. Działania zbrojne na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem wcielonych do Rzeszy w latach 1943-1945).
Tytuł mapy: Działania partyzantów w okresie Powstania Styczniowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w 1963-64 r.

Zadanie 12. (1 pkt) Przedstawiona fotografia pokazuje targ na placu za Żelazną Bramą w Warszawie w II połowie XIX wieku. Przeanalizuj źródło i sformułuj dwa argumenty odnoszące się do treści fotografii, które potwierdzają czas jej wykonania.
- dwujęzyczność (polsko-rosyjska) szyldów, inskrypcji i ogłoszeń
- funkcjonowanie kolei konnej (a nie tramwaju elektrycznego)

Zadanie 13. (2 pkt) Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenia A i B.
A. Na podstawie wykresu wymień lata, w których imigracja do Stanów Zjednoczonych była najniższa.
1861-62
B. Podaj wydarzenie polityczne w Stanach Zjednoczonych, które stało się przyczyną spadku imigracji.
Wojna Secesyjna

Zadanie 14. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj nazwę i datę roczną bitwy opisanej przez Aleksandrę Piłsudską.
- nazwa Bitwa Warszawska 1920 r.
- data roczna 15/8/1920

B. Wyjaśnij, jakie podobieństwo dostrzega Aleksandra Piłsudska w znaczeniu ideowym tej bitwy i odsieczy wiedeńskiej dla dziejów Europy.
Bitwa Warszawska 1920 r. - zdaniem Aleksandry Piłsudskiej - stanowiła o powstrzymaniu inwazji Rosji Radzieckiej na Europę. Analogicznie, Odsiecz Wiedeńska. Zadecydowała o powstrzymaniu inwazji Turcji na Europę.

Zadanie 15. (2 pkt) Przeczytaj wiersz Mariana Piechala o wydarzeniach w jednym z państw socjalistycznych po II wojnie światowej i wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj miejsce i czas wydarzeń (nazwę państwa i datę roczną), o których opowiada wiersz.
- nazwa państwa: Węgry
- data: 1956 r.

B. Spośród przedstawionych niżej wydarzeń z XIX wieku wypisz dwa, w których uczestniczył bohater wymieniony w wierszu.
powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, rewolucja lipcowa, wojna krymska, Wiosna Ludów
- powstanie listopadowe
- Wiosna Ludów

Zadanie 16. (1 pkt) Wymień dwie różnice w technice uprawy roli w Delcie [Egipcie Dolnym] i w starożytnej Grecji.
- w Delcie Nilu nie korzystano ze sprzętu rolniczego (pługu)
- W Grecji korzystano z pracy niewolników. W Delcie Nilu praca była samodzielna/b>

Zadanie 17. (1 pkt) Podaj najważniejszą przyczynę różnic w technice uprawy roli w starożytnym Egipcie i starożytnej Grecji.
Żyzność gleby, warunki naturalne (wylewy Nilu w Egipcie, trudne warunki naturalne w skalistej Grecji)

Zadanie 18. (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego demontaż statków w Babilonie był dla żeglarzy koniecznością i w jaki sposób zmniejszano wynikające z tego powodu straty.
Przyczyna demontażu statku: statki nie były zdolne płynąć pod prąd rzeki
Sposób zmniejszenia strat sprzedaż materiałów, z których był zrobiony statek

Zadanie 19. (1 pkt) Podaj nazwę zacytowanego prawa, które otrzymał Kraków, i wyjaśnij, jakie korzyści płynęły z jego nadania dla rozwoju rzemiosła w mieście.
Nazwa: prawo składu (przywilej)
Wyjaśnienie konieczność sprzedaży towarów i obróbki na miejscu - rozwój rzemiosła


Geografia

 

Geografia - poziom podstawowy - arkusz


Geografia  - poziom podstawowy - model


Geografia - poziom rozszerzony - arkusz


Geografia - poziom rozszerzony - model

 

mapa

 

ODPOWIEDZI

 

Uwaga! Poniższe odpowiedzi nie są materiałami oficjalnymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

 

Zadanie 1 (1pkt)
Na zdjęciu lotniczym wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1, A2, B2.

Odczytaj z mapy i podaj:
- nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii literą A.
Klonowskie

- nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B.

Bodzentyn


Zadanie 2 (2pkt)
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.

- wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim - Miejska Góra

- obszar ochrony ścisłej na północny zachód od drogi z Bodzentyna do Świętej Katarzyny - Mokry Bór

- Hotel w paśmie Łysogór przy czerwonym szlaku turystycznym między Hucką Górą a Łysą Górą - Jodłowy Dwór

- Miejscowość położona na południowych stokach Łysogór, w której znajduje się Muzem Wsi Kieleckiej - Kakonin

Zadanie 3 (1 pkt)
Podaj wysokość bezwzględną miejsca, w którym droga z Celin do woli Szczygiełkowej przecina w polu B1 granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
wysokość bezwzględna wynosi: 290 m. npm

Zadanie 4 (1pkt)
Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Łasicy (pole A2) a Przełęczą Św. Mikołaja (pole B2). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz obliczenia.

Odległość na mapie - 5 cm
skala 1:60 000
1cm - 600 m
5cm - x
x= 3000m = 3 km

Odległość w terenie wynosi 3km

Zadanie 5. (1 pkt)
Rumowiska skalne, nazywane gołoborzami, stanowią charakterystyczny element rzeźby Gór Świętokrzyskich.

Podkreśl nazwy dwóch wzniesień, na stokach których znajdują sie rumowiska skalne.

Psarska (pole A1) Agata(poleA2) Miejska Góra (pole B1) Łysa Góra(poleD3)

Zadanie 6 (1pkt)
Wola Szczygiełkowa i Podłysica są miejscowościami położonymi w bliskim sąsiedztwie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Turysta wybrał spośród nich Podłysicę na miejsce noclegu i wyjścia na piesze wycieczki do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Odp:
- niedaleko znajduje się szlak turystyczny

- bliżej jest do wzniesień, np Huckiej Góry, Łysej Góry

Zadanie 7 (2pkt)
Korzystając z mapy, przyporządkuj podanym w tabeli obiektom numery, którymi oznaczono na powyższym profilu.

Odp:
Gajówka Ratchanka - 4

Granica obszaru ochrony ścisłej (OOŚ) Łysica - 2

Granica Świętokrzyskiego Parku Narodowego - 5

Rzeka Czarna Woda - 3

Zadanie 8 (2pkt)
Wymień walory turystyczne: dwa przyrodnicze i dwa pozaprzyrodnicze.

Turystyczne walory przyrodnicze:
- gołoborze
- pasmo górskie ze szczytem Łysa Góra
- strome stoki

Turystyczne walory pozaprzyrodnicze:

- szlaki turystyczne
- muzeum -
klasztor Świętego Krzyża

Zadanie 8 (2pkt)
Wymień walory turystyczne: dwa przyrodnicze i dwa pozaprzyrodnicze.

Turystyczne walory przyrodnicze:
- gołoborze
- pasmo górskie ze szczytem Łysa Góra
- strome stoki

Turystyczne walory pozaprzyrodnicze:

- szlaki turystyczne
- muzeum -
klasztor Świętego Krzyża

Zadanie 10 (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono długość trwania dnia i nocy w ciągu roku w wybranym.

a) Podaj na podstawie rysunku, ile godzin trwa dzień w tym miejscu podczas przesilenia letniego.
Odpowiedź: 24 godz.

b) Spośród podanych nizej miejsc wybierz to, dla którego przedstawiono na rysunku czas trwania dnia i nocy w ciągu roku.
Odpowiedź: koło podbiegunowe północne

Zadanie 11 (2pkt)

Na mapie synoptycznej przedstawiono rozkład ciśnienia atmosferycznego, fronty atmosferycznei strefy opadów w Europie w wybranym dniu.

a) Wpisz w trzy puste kwadraty na mapie litery, którymi oznacza się układ niskiego ciśnienia (N) oraz wysokiego (W)b) Wybierz nazwę miasta, w którym wiatr wiał z największa prędkością.
Odp: Paryż

Zadania 12. i 13. wykonaj na podstawie klimatogramów przedstawiających roczny przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Białymstoku, Szczecinie, Zakopanem i Paryżu. (zdjęcie nr 2)Zadanie 12. (1pkt)
Podanym w tabeli miastom przyporzadkuj klimatogramy

Zakopane - A
Paryż - D

Zadanie 13 (1pkt)
Oblicz roczna amplitudę temperatury w miejscowości, z której pochodzą dane klimatyczne przedstawione na klimatogramie A. Podaj wynik z przybliżeniem do 1 stopnia C.
ODP: 14 stopni C - (-5 stopni C) = 19 stopni C
Roczna amplituda temperatury: 19 stopni C

Zadanie 14
Na podstawie tekstu uzasadnij podając trzy argumenty, że życie mieszkańców opiesanych krajów jest uzaleznione od monsunów

1. opóźnienie monsunów wpływa na brak wody do picia
2. uprawa ryżu jest uzależniona od cyrkulacji monsunowej
3. umiera więcej osób z powodu wysychajacych zbiorników wody przed nadejściem monsunów

Zadanie 15
Zaproponuj trzy działania, które powinien podejmować rząd Bangladeszu aby złagodzić negatywne skutki monsunu letniego

1. ostrzeżenia meteorologiczne
2. ewakuacja ludności z miejsc najbardziej zagrożonych powodzią
3. dostarczanie wody pitnej do slumsów, aby zmniejszyć ryzyko choroby
Zadanie 16 (1 pkt)

Zaznacz dwie przyczyny, które mogłyby spowodować wzrost zasolenia wody w Morzu Bałtyckim

Odp:
- spadek rocznej sumy opadów na obszarze zlewiska Bałtyku

- wzrost średniej rocznej temperaturypowietrza na obszarze zlewiska Bałtyku

Zadanie 17. (1pkt)

Na podstawie rysunku (zdjęcie nr 4) i własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe

Pasma: Chęcińskie i Masłowskie są wyrzeźbione z tego samego rodzaju skał - F

Pasma: Chęcińskie i Zelejowskie są wyrzeźbione ze skał osadowych - P

Pasma: Zagórskie i Dymińskie sa wyrzeźbione ze skał magmowych - F

Zadanie 18. (1pkt)

B
A
C

Zadanie 19. (2pkt)

a) podaj nazwę opisanej fali: tsunami

b) Podkreśl trzy zjawiska, które mogą spowodować powstanie takiej fali.
- b.powstanie uskoku
- c.podmorski wybuch wulkanu
- e. powstanie podmorskiego osuwiska

Zadanie 20 i 21 (2 pkt) - zdjęcieZadanie 22. (pkt)
a) Podkreśl poprawną odpowiedź: d. 430 tys.

b) Podaj główną przyczynę dużej liczebności roczników ludności Polski z przedziałów wiekowych oznaczonych na wykresie literą A.
Odp. wyrównanie strat wojennych - wyz kompensacyjny

Zadanie 23. (2pkt)

a) Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.
3- Pojezierze Suwalskie
5 - Wyżyna Lubelska
7 - Bieszczady

b)Podaj numery trzech obszarów, które sposród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.
Odp: 2, 4, 5

Zadanie 24. (2 pkt)
Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy parków narodowych wybrane z poniższych.

Rzeźba krasowa, ostańce skalne, nietoperze, dolina Prądnika - Ojcowski

Liczne jeziora krasowe, rozległe tereny bagienne, torfowiska - Poleski

Ostańce piaskowce, labiryntyskalne, torfowiska wysokie - Gór Stołowych

Zadanie 25. (2 pkt)

a) podaj nazwę państwa, w którym nastąpiła najwieksza zmiana wielkości wydobycia węgla kamiennego między 1990 a 2000.
Odp: Indie

b) Porównaj tendencję w wydobyciu wegla kamiennego w Polsce i RPA w latach 1950 - 2000.
Odp:
W RPA występuje tendencja wzrostowa wydobycia węgla kamiennego w latach 1950 - 2000, natomiast w Polsce wydobycie wegla kamiennego do roku 1980 rosło, a następnie malało do 2000.

Zadanie 26. (2 pkt)
Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno - ekonomiczne restrukturyzacji surowcowych okregów przemysłowych w Polsce.

Pozytywne skutki:
np:
-napływ obcego kapitału
- wymiana przestarzałych technologii przemysłowych na nowoczesne
- poprawa jakości wyrobów
- produkcja bardziej dostosowana do wymogów rynku

Negatywne skutki społeczno - ekonomiczne
np.
- wzrost bezrobocia strukturalnego
-duże nakłady kapitałowe na restrukturyzację
- strajki, niezadowolenie społeczne

Zadanie 27. (2 pkt)
Podaj dwie przyczyny, które powodują, że morza szelfowe są najintensywaniej wykorzystywaną gospodarczą częścią Wszchoceanu.
- występują tu duże zasoby bogactw mineralnych

- umożliwiają rozwój roślinności przybrzeżnej i plutonu stanowiących pokarm dla zwierząt morskich, co wpływa na występowanie łowisk

Zadanie 28 (1pkt)

Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy, przedstawiający degragację lasów, wpisując w odpowiednie pola litery od A do E.

A. Powstanie kwasnych opadów
B. Emisja tlenków siarki i azotu
C. Zakwaszenie gleb
D. Uszkodzenie liści, igieł drzew
E. Powstawanie w atmosferze kwasu siarkowego, siarkawego, azotowego

Spalanie paliw kopalnych - B - E - A - C/D - Degragacja lasów

Zadanie 29 (2 pkt)
a) Wpisz we łaściwe miejsca w tabeli litery, którymi oznaczono podane poniżej sektory gospodarki
odp: B rolnictwo, A. przemysł, C usługi

b) Sformułuj wniosek wynikający z porównania wartości PKB na 1 mieszkańca z wartościami wskaźnika zgonów w państwach wymienionych w tabeli.
ODP: Im większe wartości PKB na 1 mieszkańca tym mniejsza wartość wskaźnika zgonów niemowląt w państwach wymienionych w tabeli

zadanie 30 (2 pkt)
Na mapie konturowej zaznaczono literami A-E wybrane kraje w Europie.

wpisz do tabeli oznacznia literowe i nazwy cztrerech krajów, które powstały jako samodzielne państwa po 1989 roku.

A - Estonia
B - Słowacja
D - Bośnia i Hercegowina
E- Macedonia

Zadanie 31 (1pkt)

Kurdowie nie posiadaja własnego państwa. Największe skupisko Kurdów znajduje się w górzystej krainie zwanej Kurdystanem.
spośród podanych wybierz trzy państwa, na obszarze których znajduje sie terytorium Kurdystanu.
Odp, Irak, Iran, Turcja

Poziom rozszerzony

Zadanie 1 (1pkt)

Podaj nazwę metody kartograficznej, za pomocą której przedstawiono na mapie:
- ukształtowanie powieszchni - izolinii
- obiekty noclegowe - sygnaturowa

Zadanie 2 (1 pkt)

Podaj numer profilu, który odpowiada przedstawionej na mapie linii profilu AB miedzy szczytem Agata (pole A2) a Bodzentynem ( pole B1.
Odp.
Numer profilu: 2

Zadanie 3 (pkt)
Podkreśl dwa obiekty, które znajdują się przy szlaku turystycznym miedzy parkingiem w Nowej Słupi (pole E3) a szczytem Łysicy (pole A2)
Odp:
A. Muzeum Wsi Kieleckiej
B. Buk Jagiełły

 

WOS


Wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy - arkusz


Wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy - model


Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony - arkusz


Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony - model


Wiedza o społeczeństwie - dla niesłyszących

 

 

ODPOWIEDZI - egzamin maturalny z WOS 2009

 


Pytanie 1: Pogląd, że człowiek jest istotą społeczną sformułował: Odpowiedź: Arystoteles

Pytanie 2: Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa suwerenną, terytorialną i uprawnioną do stosowania przymusu.

Pytanie 3: Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu rzeczypospolitej Polskiej przysługuje obywatelowi polskiemu, który ukończył : Odpowiedź : 18 lat

Pytanie 4: Ważność wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce stwierdza: Odpowiedź: Sąd Najwyższy

Pytanie 5: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje skargi dotyczące naruszenia : Odpowiedź: Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Pytanie 6: Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów polega na: Odpowiedź: Pośredniczeniu osoby bezstronnej w sporze w celu ułatwienia stronom konfliktu osiągnięcia porozumienia

Zadanie 7.
Wymień trzy typy legitymizacji władzy nazwane przez Maxa Webera typami idealnego panowania.

1. legitymizacja przez charyzmę
2. legitymizacja przez prawo
3. legitymizacja przez tradycję

Zadanie 8.
Wśród wymienionych w tabeli wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to które jest ostatnie. Obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz 1, obok ostatniego wpisz 5.

A. Powstanie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej - 1

C. Rozpoczęcie polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku - 5

Zadanie 9.
Spośród poniżej wymienionych czynników wskaż te, które mogą sprzyjać utrwalaniu demokracji, oraz te, które mogą stanowić zagrożenie dla współczesnej demokracji. Wpisz odpowiednie liczby do tabeli.

Czynniki
1. Izolacja władzy od społeczeństwa
2. Kryzys ekonomiczny
3. Decentralizacja władzy
4. Jawność życia publicznego
5. Zagrożenie wojną
6. Zaangażowanie obywateli w życie publiczne

Czynniki sprzyjające utrwalaniu demokracji 346
Czynniki stanowiące zagrożenie dla współczesnej demokracji 125

Zadanie 10. (4 pkt)
dopisz do umieszczonych w tabeli stwierdzeń, głoszonych przez zwolenników określonych doktryn lub ideologii politycznych, nazwy tych doktryn lub ideologii.
A) Najwyższą wartością jest dobro własnego narodu, nawet kosztem innych narodów - NACJONALIZM

B) Najwyższą wartością jest ochrona tradycyjnych form organizacji społeczeństwa i gospodarki KONSERWATYZM

C) Najwyższą wartością jest wolność człowieka, a jedyną granicą wolności jest wolność drugiego człowieka LIBERALIZM

D) Najwyższą wartością jest państwo narodowe kierowane przez silnego przywódcę NAZIZM

Zadanie 11. (5 pkt)

Do podanych poniżej biogramów dopisz nazwiska odpowiadających im postaci.

A) Francuski mąż stanu. Prezydent Francji w latach 1959-1969. Zwolennik silnej władzy wykonawczej sprawowanej przez prezydenta. Zwolennik "Europy Ojczyzn".
CHARLES DE GAULLE

B) Niemiecki polityk. Współzałożyciel partii chrzescijańsko-demokratycznej CDU. W latach 1949-1963 kanclerz RFN. W 1955 roku nawiazał stosunki dyplomatyczne z ZSRR. Uznawanych za jednego z ojców intgracji europejskiej.
KONRAD ADENAUER

C) Rosyjski polityk. Członek KC PZPR. Pierwszy w historii prezydent rosji. Urząd prezydenta sprawował w latach 1991 - 1999. Jako głowa państwa rosyjskiego dysponował szerokimi upranieniami. Zgodził się na plany rozszerzenia NATO na wschód.
BORYS JELCYN

D) Działacz związkowy i polityk. Przewodniczący NSZZ "Solidarność". Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku. Był jednym z głównych sygnatariuszy porozumień Okrągłego Stołu. W latach 1990 - 1995 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
LECH WAŁĘSA

E. Ukraiński polityk. W 1999-2001 roku pełnił funkcję premiera Ukrainy. Po zwycięstwie w przeprowadzonej ponownie II turze wyborów i wydarzeniach zwanych pomarańczową rewolucją został zaprzysiężony w 2005 roku na prezydenta Ukrainy.
WIKTOR JUSZCZENKO


Zadanie 12.
Człowiek i społeczeństwo

A. Konformizm to postawa charakteryzująca się odrzuceniem norm, wartości i wzorców zachowań obowiązujących w danej grupie - Fałsz
B. Grupy ekskluzywne stosują rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków - Prawda
C. Socjalizacja jest procesem kończącym się wraz z osiągnięciem pełnoletności - Fałsz
D. Altruizm to postawa wyrażająca się gotowością do niesienia pomocy innym ludziom - Prawda


Zadanie 14.
W poniższych tabelach A-C przedstawiono przykładowe rozkłady mandatów po wyborach parlamentarnych we współczesnych państwach. Na ich podstawie rozpoznaj funkcjonujące w tych państwach systemy partyjne. Obok każdej tabeli wpisz w wyznaczone miejsca nazwę tego systemu partyjnego oraz podaj jeden skutek funkcjonowania tego systemu w państwie

A)
Partia A - 57%
Partia B - 43%
Partia C -
Partia D -
Partia E -

Nazwa systemu partyjnego - dwupartyjny
Skutek funkcjonowania - stabilny rząd

B)
Partia A - 33%
Partia B - 32%
Partia C - 16%
Partia D - 11%
Partia E - 8%

Nazwa systemu partyjnego - wielopartyjny
Skutek funkcjonowania - pluralizm poglądów

C)
Partia A - 100%

Nazwa systemu partyjnego - jednopartyjny
Skutek funkcjonowania - brak konfliktów

Zadanie 17 (3 pkt)
Przeczytaj poniższy fragment Konstytucji RP i wykonaj polecenia:

a) Powyższe przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają procedurę tzw. "trzech kroków" powoływania rządu.

Napisz, w którym kroku Prezydent RP desygnuje Prezesa Rady Ministrów.
Krok 1,3

b) Wymień dwa uprawnienia przysługujące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w kroku drugim i trzecim.

1. W kroku drugim powołuje wybrana Rade ministrów i odbiera od nich przysięgę
2. W kroku trzecim desygnuje premiera i na jego wniosek powołuje pozostałych członków rządu

Zadanie 15.
Na podstawie fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piekna, jak i nie podzielający tej wiary [...], ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczności umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.[...]

a) Podaj nazwę, jaką określa się zamieszczony powyżej fragment Konstytucji.

preambuła

b) Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

Użyte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określenie my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej nawiązuje do

A) antropologicznej koncepcji narodu.Zadanie 19. (4 pkt) Poniżej podano przykłady zadań własnych i zleconych realizowanych przez określone jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.
Uzupełnij zdania, wpisując rodzaj zadania i nazwę jednostki samorządu terytorialnego.

1. Rejestracja pojazdów jest zadaniem zleconym realizowanym przez samorząd powiatu

2. Organizowanie targowisk i hal targowych jest zadaniem własnym realizowanym przez samorząd gminy

3. Prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem własnym realizowanych przez samorząd powiat
Podobnie jak w latach ubiegłych geografia i wiedza o społeczeństwie są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze - wybrał je mniej więcej co trzeci abiturient.

Zadanie 21 (4 pkt)
Poniżej przedstawiono opisy czterech sytuacji, w których doszło do naruszenia przez władze praw i wolności człowieka i obywatela zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej. Dopisz do każdego opisu to prawo (lub wolność) człowieka i obywatela, które zostało naruszone przez władze w przedstawionej sytuacji.

a. Władze samorzadowe jednego z miast podjęły decyzję o rozpoczęciu budowy spalarni śmieci w pobliżu nowego osiedla. według ekspertów powołanych przez mieszkańców osiedla funkcjonowanie spalarni moze zagrozić zdrowiu mieszkańców.

Prawo do czystego środowiska

B. Burmistrz miasta podjął decyzję o rozwiazaniu legalnej pikiety zorganizowanej przez kupców, którzy protestowali przeciwko likwidacji targowiska, chociaż jej przebieg nie zagrażał zdrowiu i życiu ludzi.
wolność zgromadzeń

C) Rząd wprowadził obowiązkową opłatę za przystąpienie ucznia do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
prawo do nauki

D. Agresywni kibice zatrzymani na meczu piłkarskim przez policje przebywali w reszcie siedem dni, pomimo braku decyzji sądu o ich tymczasowym aresztowaniu.
prawo do wolności

 

Biologia


Biologia - poziom podstawowy - arkusz

Biologia - poziom podstawowy - odpowiedzi

Biologia - poziom rozszerzony - arkusz

Biologia - poziom rozszerzony - odpowiedzi

Język łaciński i kultura antyczna


Język łaciński i kultura antyczna - poziom podstawowy - arkusz

Język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony - arkusz


Wiedza o tańcu


Wiedza o tańcu - poziom podstawowy - arkusz

Wiedza o tańcu - poziom rozszerzony - arkusz


Historia


Historia - poziom podstawowy - arkusz

Historia - poziom rozszerzony - arkusz

Historia dla niesłyszących - poziom podstawowy - arkuszMatematyka


Matematyka - poziom podstawowy - arkusz

Matematyka - poziom rozszerzony - arkusz


Chemia


Chemia - poziom podstawowy - arkusz

Chemia - poziom rozszerzony - arkusz


Języki mniejszości narodowychJęzyk białoruski 

poziom podstawowy - arkusz


poziom rozszerzony - arkusz


Język litewski

poziom podstawowy - arkusz


poziom rozszerzony - arkusz

 

Język ukraiński

poziom podstawowy - arkusz


poziom rozszerzony - arkusz


Język kaszubski

poziom rozszerzony - arkusz

Filozofia


Filozofia - poziom podstawowy - arkusz

Filozofia - poziom rozszerzony - arkuszZobacz też:

Próbna matura 2011 - Operon: matematyka - odpowiedzi, zadania, rozwiązania, testy, wyniki
X

Miejsce
w rankingu

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!
Dodaj swój komentarz: