*
JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY MATURA 2013 Dodane 2013-05-10 19.15 , komentarzy 331

MATURA 2013: JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI, ARKUSZE - POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I ARKUSZE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Matura 2013.

język polski poziom rozszerzony matura 2013

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - poziom rozsz...

Autor: archiwum MM

JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI - POZIOM ROZSZERZONY - MATURA 2013

JĘZYK POLSKI - ARKUSZ - POZIOM ROZSZERZONY - MATURA 2013

Linki staną się aktywne, jak tylko będziemy mogli opublikować arkusz i odpowiedzi.


Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, w roku szkolnym 2013 odbył się 7 maja.

Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się z 10 maja.


Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający miał 170 minut,  a z arkusza z poziomu rozszerzonego 180 minut.

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj f5 lub kliknij tutaj!


W dniu egzaminu maturalnego znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne i rozwiązania zadań.

Gdy będziemy mogli opublikować arkusze i odpowiedzi, poniższe linki staną się aktywne.Poniżej możecie zobaczyć arkusze i odpowiedzi z poprzednich lat:

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

 

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZIMATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ


MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZIW ramach przygotowań do egzaminu maturalnego sprawdźcie, jakie zadania musieli rozwiązywać Wasi poprzednicy w poprzednich latach.


Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat


Język Polski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Matura 2011 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2010 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2008 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2007 arkusz arkusz klucz
Matura 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2005 arkusz klucz arkusz klucz

Portal MM Moje Miasto w Twoim mieście: Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Lublin, Trojmiasto, Silesia, Szczecin, Warszawa, Wrocław.


Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.

Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny lub popularnonaukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.

Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:
• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera:
a) 2 tematy wypracowania do wyboru,
b) strony przeznaczone na napisanie wypracowania.


Arkusz na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.
Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (do 10 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst (jeden lub kilka) służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.
Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:

• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Zasady oceniania części pisemnej:


Na poziomie podstawowym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 20 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania na poziomie podstawowym
– 50 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Na poziomie rozszerzonym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 10 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania
– 40 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Poziom podstawowy


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu zadania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są
zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania za kryteria najważniejsze uznaje się
rozwinięcie tematu i poprawność językową, za kryteria wspomagające – kompozycję
i styl. W punktacji uwzględnia się także ocenę szczególnych walorów pracy.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym za:

rozwinięcie tematu                       25 punktów = 50%
kompozycję                                5 punktów = 10%
styl                                            5 punktów = 10%
język                                         12 punktów = 24%
zapis (ortografia i interpunkcja)     3 punkty = 6%
Razem                                       50 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty, które
przyznaje się za pracę ocenioną poniżej maksymalnej liczby punktów, jednak
wyróżniającą się oryginalnością w zakresie rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu
lub języka. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 50.

Poziom rozszerzony


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu pytania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania zdający otrzymuje najwięcej punktów
za rozwinięcie tematu.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym za:

rozwinięcie tematu                        26 punktów = 65%
kompozycję                                 2 punkty = 5%
styl                                             2 punkty = 5%
język                                           8 punktów = 20%
zapis (ortografia i interpunkcja)      2 punkty = 5%
Razem                                        40 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty.
Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 40.

Przeczytaj także:

Ustna matura z języka polskiego. Jak wygląda i co zrobić by zdać? więcej
Lektury z języka polskiego więcej
Matura z języka polskiego. Jak zdać, jak napisać wypracowanie? więcej
Jak napisać maturalne wypracowanie? więcej

X

Miejsce
w rankingu

Komentarze

Babydoll Gość
~Babydoll
KLUCZ 2012-01-17 16.41

Gdzie ten klucz do polskiego rozszerzonego?!

Kasia Gość
~Kasia
lektury 2012-05-04 09.54

Czy ktos juz zna lektury, jakie pojawily sie w tym roku na maturze?

monia Gość
~monia
lektury na maturze 2012-05-04 10.05

lalka i ludzie bezdomni

E,N Gość
~E,N
lektury 2012-05-04 10.11

a konkretne tematy?

aaaa Gość
~aaaa
haha 2012-05-04 10.14

myslisz ze ktos wyszedl po godzinie czasu? napewno to nie te lektury....

ghost Gość
~ghost
mat 2012 2012-05-04 10.17

porownanie izabeli do julii

monikaaa Gość
~monikaaa
mat2012 2012-05-04 10.25

a skad to wiecie? czy to tylko wasze pomysly?

2012 Gość
~2012
2012 2012-05-04 10.26

jeśli już ludzie bezdomni to chyba Joanny, nie Julii.

r Gość
~r
aa 2012-05-04 10.33

a skąd wytrzasnęliście tą Julię, co prawda szkołę skończyłam 20 lat temu i dzisiaj syn zdaje maturę, ale nie przypominam sobie żadnej Julii ani z Lalki ani z Ludzi Bezdomnych

ja Gość
~ja
? 2012-05-04 10.35

To znaczy, że już ktoś skończył?

m Gość
~m
dtrdr 2012-05-04 10.36

przeciez oni sciemniaja.. nie wiem po co wam tak klamac. napisze ktos pewne lektury.

student wpia uam Poznan, Gość
~student wpia uam Poznan,
do wszystkich tych, ktorym powinela sie dzisiaj noga. 2012-05-04 10.36

swego czasu, przeszlo juz rok tez drzaly mi rece na mysl o maturach, a pisalem ich sporo...
ta krotka wypowiedz kieruje do tych, ktorzy beda sie tutaj dzisiaj rozpisywac na temat tego czy: 'nie zalicza mi pracy, bo napisalem to, zamiast tego?', 'czy bede mial po maturze, jezeli zrobilem/am tak, a nie inaczej?'.
Otoz nie, nie martwcie sie, sam pisalem jezyk na 2 poziomach, oczywiscie, jako poziom rozszerzony byl dodatkowym. Nie czytajac lektur, jak 3/4 reprezentantow liceow oraz technikow zabralem sie za 'Granice' Z.N., zrobilem kilka bledow, ktorych dopuscicie sie i wy, uznacie je za kardynalne, a co za tym idzie, za koniec matury, przyszlosci, etc.
Nie ma takiej mozliwosci, pomimo 2, 3 bledow, (wg mnie byly one kardynalne, porazka na calej linii, ale zeby bylo jasne, np. pomylilem kobiete, ktora wylala kwas na jego twarz, oraz nazwiska).
Przezylem stres, myslalem, ze szlag mnie trafi.
Doszlo do wynikow, z podst. uzyskalem 76% pkt., z rozszrz. kapeczke mniej.
Takze nie martwcie sie, glowa do gory.
Zycze wam samych sukcesow i oczywiscie powodzenia!

pat Gość
~pat
;/ 2012-05-04 10.37

ludzie, po co te spekulacje? nie możecie poczekac do tej 12, a wtedy będziecie wiedzieli już na pewno.

m Gość
~m
dty 2012-05-04 10.40

wiadomo, z polskiego wszyscy zalicza.. ja tez pomyliłam w granicy nawet kobiety ktora była która kochanka itd stresowalam sie ze nie zdam a matura na 56%.. bez stresu!

Ania Gość
~Ania
matura 2012 2012-05-04 10.40

Porównanie Izabelii Łęckiej z "Lalki" do Joanny z "Ludzi bezdomnych"

ghost Gość
~ghost
mat 2012 2012-05-04 10.40

tak, charakterystyka julii do joanny,

Rad Rad
komentarz Mikiego 2012-05-04 10.43

usunięty jako spam

jaa Gość
~jaa
pyt 2012-05-04 10.45

Skąd ta pewność???

ghost Gość
~ghost
mat 2012 2012-05-04 10.47

pieniadze w dzisiejszych czasach rządzą światem, niestety.

pytanie Gość
~pytanie
pytanie 2012-05-04 10.51

na serio jest taki temat?

Marley Gość
~Marley
matura. 2012-05-04 10.52

Czemu stawiacie na "Lalkę" i "Ludzi bezdomnych"? Ktoś w ogóle już napisał tą maturę? Czy tylko ściemniacie...

klaudia Gość
~klaudia
koko koko 2012-05-04 10.54

a drugi temat jaki?

aaa Gość
~aaa
temat 2012-05-04 10.54

Ludzie już prawie 2h, na pewno ktoś wyszedł. Piszcie jaki temat!

Rad Rad
na mmpoznan.pl 2012-05-04 10.56

nie linkujemy do obcych stron, nie używamy wulgaryzmów, nie obrażamy się wzajemnie. wszystkie takie komentarze były, są i będą usuwane

monia Gość
~monia
temat 2012-05-04 10.56

ja mówię serio wiem jaki jest temat ,, porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Podborskiej ukazane w podanym fragmencie lalki i ludzi bezdomnych odwołując się do całości utworu . i dla jasności to żadna ściema ale nie musicie wierzyć

Dodaj swój komentarz: