*
MATURA 2013 JĘZYK NIEMIECKI ODPOWIEDZI ARKUSZE Dodane 2013-05-21 19.58 , komentarzy 35

NIEMIECKI - ODPOWIEDZI, ARKUSZE - Matura 2013

ODPOWIEDZI i ARKUSZE z niemieckiego. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. Matura 21.05.2013 r.

ODPOWIEDZI i ARKUSZE z języka niemieckiego. Poziom podstawowy i ...

Matura 2013 z języka niemieckiego

Autor: eM/archiwum MM

NIEMIECKI - ARKUSZ - POZIOM PODSTAWOWY - MATURA 2013

 

NIEMIECKI - ODPOWIEDZI - POZIOM PODSTAWOWY - MATURA 2013 + TRANSKRYPCJE

 

NIEMIECKI - ARKUSZ - POZIOM ROZSZERZONY - MATURA 2013 + TRANSKRYPCJE

 

NIEMIECKI - ODPOWIEDZI - POZIOM ROZSZERZONY - MATURA 2013


Linki staną się aktywne, jak będziemy mogli opublikować arkusze i odpowiedzi.


Egzamin maturalny 2013 z języka niemieckiego odbędzie się we wtorek, 20 maja 2013.

Matura 2013 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9.00, a na poziomie rozszerzonym o godz. 14.


Egzamin na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części. Na rozwiązanie pierwszej z nich maturzyści mają 120 minut, drugiej - 70 minut.

Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z języka niemeickiego zdawanego na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

Jeżeli zdający wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam język, który zdaje jako przedmiot obowiązkowy, przystępuje do egzaminu w części ustnej i pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z drugiego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy, zdawany jest w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin ustny i pisemny nie musi być zdawany na tym samym poziomie.

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj 5f!


Sprawdź arkusze z zeszłego roku:


MATURA: JĘZYK NIEMIECKI - poziom podstawowy - ARKUSZ + transkrypcjaMATURA 2012: JĘZYK NIEMIECKI - poziom podstawowy - ODPOWIEDZIMATURA 2012: JĘZYK NIEMIECKI - poziom rozszerzony - ARKUSZ + transkrypcjaMATURA 2012: JĘZYK NIEMIECKI - poziom rozszerzony - ODPOWIEDZICzekamy na Wasze odpowiedzi i wrażenia z egzaminu! Pomóż innym się sprawdzić i prześlij swoje odpowiedzi na redakcja@mmpoznan.pl lub dopisz w komentarzu pod tym tekstem!

Arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych

Język niemieckipoziom podstawowypoziom rozszerzony
Matura 2012arkusz + transkrypcjakluczarkusz + transkrypcjaklucz
Matura 2010arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz
Matura 2009arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2008arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2007arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2006arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Próbna 2006arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2005arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz

Więcej o egzaminie z języka obcego na maturze 2012


Wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej.

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jest uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Zdający zdał ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.
Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeśli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.

Wyniki egzaminu z języka obcego (w części ustnej i pisemnej) zdawanego jako przedmiot dodatkowy nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy i jako przedmiot dodatkowy zapisywane są oddzielnie, z określeniem poziomu egzaminu, do którego zdający przystąpił.

Egzamin ustny na poziomie podstawowym trwa 10 minut; zdający ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań.
Egzamin ustny na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut; zdający ma dodatkowo 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie prezentacji.

Egzamin pisemny z języka obcego na maturze 2012


Poziom podstawowy

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu podstawowego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów,
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie,
c) pisania – zdający wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 20 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznej długości około 1,5 strony A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.
Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 2 teksty użytkowe:
• krótszy – bez określonego limitu słów
• dłuższy – 120-150 słów.

Formy wypowiedzi:
• krótki tekst użytkowy, np. notatka / wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta
• dłuższy tekst użytkowy: list prywatny, prosty list formalny.

Zadania polegają na napisaniu krótkiego i dłuższego tekstu użytkowego zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści.

Poziom rozszerzony


Część I

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) stosowania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wymagające zastosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych
b) pisania – zdający pisze dłuższy tekst na określony temat (do wyboru z trzech) we wskazanej formie.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Liczba zadań: 2 zadania.
Typy zadań: zadania otwarte – transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, test luk.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 1 tekst o długości 200-250 słów.
Formy wypowiedzi:
• opis
• opowiadanie
• recenzja
• rozprawka.

Część II

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie
c) rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wykorzystując załączony tekst.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 25 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych


Liczba i długość tekstów : 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznej długości około 2 stron A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.

Typy zadań:
• zadania zamknięte do sprawdzenia rozumienia tekstu – dobieranie, wyboru wielokrotnego,
• test luk do sprawdzenia umiejętności rozpoznawania struktur leksykalno – gramatycznych.

Punktacja na egzaminie pisemnym - matura z języka niemieckiego


Poziom podstawowy


Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego 20
Wypowiedź pisemna 15
Razem 50

Poziom rozszerzony

część I
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 5
Wypowiedź pisemna 18

część II
Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 12

Razem 50

X

Miejsce
w rankingu

Komentarze

Tadeusz Bonaparte Gość
~Tadeusz Bonaparte
Doktor Drlitle 2012-05-16 12.03

noi co kapucyny jak tam kurde ?

Meer Gość
~Meer
Wie ist Deine Liblingsgemainschaft ? 2012-05-16 12.04

spadaj z tad bober

Natalia Markiewicz Gość
~Natalia Markiewicz
Halte die klappe ! 2012-05-16 12.05

Cisza nie kluccie sie !

Buntownik Gość
~Buntownik
@Doktor Drlitle 2012-05-16 12.06

Eh takie trudne bylo i prawie nic nie napisalem i w miejscu na list zamiast listu napisalem skarge ze za trudne i ze ja pisac takiego trudnego to nie bede

chrzan tarcie spoczko Gość
~chrzan tarcie spoczko
Tarcie Chrzanu 2012-05-16 12.07

SKLADNIKI
-CHRZAN
-CUKIER
-TARKO
JAK TRZEC ?
-TRZEC DO MOMENTU EKSPOZJI

Hejnal z wierzy mariackiego Gość
~Hejnal z wierzy mariackiego
jestem najlepszy 2012-05-16 12.12

hehehe ale proste 100% na stówe :D jeszcze dodatkowo w miejscach gdzie wypelnia egzaminator to z czesci pisemnej napisalem za niego zeby juz nie musial sprawdzac poniewaz wszystko jest bardzo dobrze napisane i sam przyznawalem sobie punkty bo wiem o czym pisze :)))

Majster Gość
~Majster
Spajdermen 2012-05-16 12.14

A BOBO BOBO BOBO E BO BO BOBO BOBO ! BO BO BO BO BO BO BO BO !

Natalia Markiewicz Gość
~Natalia Markiewicz
Natychmiast sie uspokojcie 2012-05-16 12.15

To nie CYRK !

Kacper B. Gość
~Kacper B.
:( 2012-05-16 12.18

Eh jestem załamany, dostałem niekompletny arkusz gdzie nie zamiast czterech ostatnich stron i karty odpowiedzi były puste kartki, ale nie zauważyłem tego w porę, dopiero jak wszyscy już zaczeli pisac.. i wstydziłem się to zgłosić i napisałem mature bez tych kartek :( myślicie że zdam?

Zboczony Wernyhora Gość
~Zboczony Wernyhora
na *uj mi tytul co ja nienormalny czy co ? 2012-05-16 12.18

dawac te odpowiedzi pracusie !

lubie sarmatyzm Gość
~lubie sarmatyzm
Zal i wstyd 2012-05-16 12.20

zal wypilem tylko 2 piwka rano i nie wpuscili mnie do srodka i mowili ze ja pijany zal mi ich ale nie poddam sie tak latwo !

er Gość
~er
bla bla 2012-05-16 12.42

dawać odpowiedzi !! i jak wam poszlo ?

jann Gość
~jann
Te wyniki będą dzisiaj? 2012-05-16 12.52

czy cke w ten sam dzień da odpowiedzi z niemca?
czy uwazaja ze to margines i beda w inny dzien?

Pmpx Gość
~Pmpx
Onox 2012-05-16 12.54

z ang. juz były opublikowane o tej godzinie z pisemnego a niemca jeszcze nie ma ;/ niech redakacja sama wypełni i opublikuje ;p

ala Gość
~ala
od 2012-05-16 12.59

za dlugo beda odp?

Patryk Gość
~Patryk
Nikt tu nie wie kiedy będą odpowiedzi... 2012-05-16 13.19

Ala nie wiemy kiedy.

Karolina Gość
~Karolina
niemiecki 2012-05-16 13.19

Czekam na odpowiedzi. Powiem szczerze, że trudny był ten niemiecki, angol o wiele łatwiejszy. Łatwiejsza notatka, a tu e-mail i list. :D Super. Pomyśleli fest. Zamiast prostych informacji do przekazania to jakieś głupoty.

Karolajna Gość
~Karolajna
niemiecki 2012-05-16 13.21

Moje odp. do pierwszego zadania:

1.R
2.F
3.F
4.R
5.F

Odpowiedzi z angielskiego były szybciej, ale to tylko niemiecki, wiec po co :/

jacie Gość
~jacie
Moje odpowiedzi 2012-05-16 13.25

1 RRFRF
2 CEFDA
3 AACBC
4 CDHAFGB
5 DCABCAD
6 FRRFRR

K Gość
~K
matura 2012-05-16 13.25

w pierwszym zadaniu mam tak samo. a jak macie w ostatnim? bo chyba wszyscy mieli w tej samej kolejności podane ostatnie zadanie..

J Gość
~J
matura 2012-05-16 13.27

pierwsze zadanie mam tak samo jak Karolajna :)

NATALIA Gość
~NATALIA
moje odp 2012-05-16 13.30

1) R F F R F
2) C D F E B
3) A C B C A
4) C D E A H F G
5) A B C C D D B
6) F R R F R F

niecierpliwa Gość
~niecierpliwa
hallo ! 2012-05-16 13.45

moze ktoś wie kiedy wreszcie będą te odpowiedzi ?! aaaaaaaaad

yh Gość
~yh
yh 2012-05-16 13.58

jaja sobie robią z tymi odp to z ang i polskiego bylo szybciej

mhm. Gość
~mhm.
mhm. 2012-05-16 14.03

daaalej. my czekamy !

Dodaj swój komentarz: