*
Egzamin maturalny 2012 z języka rosyjskiego Dodane 2012-05-17 07.14 , komentarzy 27

MATURA 2012: JĘZYK ROSYJSKI - ODPOWIEDZI, ARKUSZE

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Tutaj znajdziecie wszystkie przydatne informacje oraz aktualne i archiwalne arkusze egzaminacyjne i ich rozwiązania.

Egzamin maturalny 2012 z języka rosyjskiego odbędzie się w piątek, 18 maja 2012.

Matura 2012 z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9.00.

Na odpowiedzi maturzyści mają 120 minut.

Egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i w klasach dwujęzycznych rozpocznie się w piątek, 18 maja 2012, o godz. 14.00.

Egzamin na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części. Na rozwiązanie pierwszej z nich maturzyści mają 120 minut, drugiej - 70 minut.

Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z języka rosyjskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

Jeżeli zdający wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam język, który zdaje jako przedmiot obowiązkowy, przystępuje do egzaminu w części ustnej i pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z drugiego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy, zdawany jest w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin ustny i pisemny nie musi być zdawany na tym samym poziomie.


W dniu egzaminu maturalnego znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne i rozwiązania zadań.


W ramach przygotowań do egzaminu maturalnego sprawdźcie, jakie zadania musieli rozwiązywać Wasi poprzednicy w poprzednich latach.


Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie - użyj f5!
Z chwilą, gdy będziemy mogli opublikować arkusze zadań oraz ich rozwiązania i odpowiedzi - poniższe linki staną się aktywne:


MATURA 2012: język ROSYJSKI - poziom podstawowy - ARKUSZ + transkrypcja
MATURA 2012: język ROSYJSKI - poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
MATURA 2012: język ROSYJSKI - poziom rozszerzony  - ARKUSZ + transkrypcja
MATURA 2012: język ROSYJSKI - poziom rozszerzony  - ODPOWIEDZI
Czekamy na Wasze odpowiedzi i wrażenia z egzaminu! Pomóż innym się sprawdzić i prześlij swoje odpowiedzi na redakcja@mmpoznan.pl lub dopisz w komentarzu pod tym tekstem!

Matura z języka rosyjskiego - arkusze i odpowiedzi z poprzednich lat
Język rosyjski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Matura 2011arkusz + transkrypcjakluczarkusz + transkrypcjaklucz
Matura 2010arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz
Matura 2009arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2008arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2007arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2006arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2005arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz

Więcej o egzaminie z języka obcego na maturze 2012


Wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej.

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jest uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Zdający zdał ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.
Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeśli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.

Wyniki egzaminu z języka obcego (w części ustnej i pisemnej) zdawanego jako przedmiot dodatkowy nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy i jako przedmiot dodatkowy zapisywane są oddzielnie, z określeniem poziomu egzaminu, do którego zdający przystąpił.

Egzamin ustny na poziomie podstawowym trwa 10 minut; zdający ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań.
Egzamin ustny na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut; zdający ma dodatkowo 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie prezentacji.

Egzamin pisemny z języka obcego na maturze 2012


Poziom podstawowy

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu podstawowego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów,
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie,
c) pisania – zdający wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 20 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznej długości około 1,5 strony A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.
Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 2 teksty użytkowe:
• krótszy – bez określonego limitu słów
• dłuższy – 120-150 słów.

Formy wypowiedzi:
• krótki tekst użytkowy, np. notatka / wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta
• dłuższy tekst użytkowy: list prywatny, prosty list formalny.

Zadania polegają na napisaniu krótkiego i dłuższego tekstu użytkowego zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści.

Poziom rozszerzony


Część I

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) stosowania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wymagające zastosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych
b) pisania – zdający pisze dłuższy tekst na określony temat (do wyboru z trzech) we wskazanej formie.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Liczba zadań: 2 zadania.
Typy zadań: zadania otwarte – transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, test luk.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 1 tekst o długości 200-250 słów.
Formy wypowiedzi:
• opis
• opowiadanie
• recenzja
• rozprawka.

Część II

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie
c) rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wykorzystując załączony tekst.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 25 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych


Liczba i długość tekstów : 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznej długości około 2 stron A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.

Typy zadań:
• zadania zamknięte do sprawdzenia rozumienia tekstu – dobieranie, wyboru wielokrotnego,
• test luk do sprawdzenia umiejętności rozpoznawania struktur leksykalno – gramatycznych.

Punktacja na egzaminie pisemnym - matura z języka rosyjskiego


Poziom podstawowy


Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego 20
Wypowiedź pisemna 15
Razem 50

Poziom rozszerzony

część I
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 5
Wypowiedź pisemna 18

część II
Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 12

Razem 50

Portal MM Moje Miasto w Twoim mieście: Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Lublin, Trojmiasto, Silesia, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

X

Miejsce
w rankingu
Zenon Kubiak

wydawca on-line w portalu MM Moje Miasto Poznań - www.mmpoznan.pl, specjalność - sport i nie tylko.

Autor ostatnio dodał:

Komentarze

iwan Gość
~iwan
hej 2012-05-18 12.10

jak wam poszło? jakie macie odp?

Lalalalaola Gość
~Lalalalaola
luzik 2012-05-18 12.17

Nie była taka trudna. Spodziewałam się czegoś gorszego

bolo Gość
~bolo
bolo 2012-05-18 12.20

taka średnia:)

Myt Gość
~Myt
;p 2012-05-18 12.25

pisanie spoko jakos tam poszlo a w tescie sporo bylo strzelania;p ale ucze sie od 2 lat rosyjskiego wiec i tak jestem zadowolony:)

aga Gość
~aga
heja 2012-05-18 12.27

1. p f f p p 2. c e a b f 3.c b a b c 4. c b g f e h a 5.a c d a b c c 6. f f p f p p

to moje odp

tadam Gość
~tadam
Priviet 2012-05-18 13.06

ja uczę się od 10 miesięcy i osobiście uważam, że ta matura była zbyt banalna, nawet dla mnie.. więc to po prostu żałosne, że ktoś, kto uczy się 3 lata uważa, że była ŚREDNIA.

Pysia Gość
~Pysia
:D 2012-05-18 13.12

heja - mam tako samo w pierwszym :) matura była BANALNA! śmiać mi się chciało kiedy zobaczyłam list oraz wiadomość. może troszkę 2 i 3 ze słuchania wprowadziło mnie w błąd ale poza tym jestem zadowolona :)

matt Gość
~matt
ehh 2012-05-18 13.54

trudne nie było... patrząc na te zadania to mogłem podejść do rozszerzonej

Anna Gość
~Anna
odpowiedzi. 2012-05-18 14.07

o której będą odpowiedzi?

eee tam Gość
~eee tam
zadowolona 2012-05-18 14.08

moim zdaniem list i wiadomosc byla bardzo latwa,jednak uwazam ze egzamin powiniem trwac 150min,bo ja jednak potrzebuje troche czasu zeby dobrze przeanaliziwac i zrozumiec tekst.

kk Gość
~kk
matura 2012-05-18 14.11

nie piszcie 1. p f f czy 5.1a
bo były miksy tylko odpowiedź nawet po polsku ale w brzmieniu rosyjskim

op Gość
~op
zawiedziona 2012-05-18 14.17

trudna byla;///

XYZ Gość
~XYZ
xyz 2012-05-18 14.29

zgodze sie z zawiedziona, matura to prostych nie nalezala

Ania Gość
~Ania
ania 2012-05-18 14.33

Mam 3 błędy : (

DD Gość
~DD
xyz 2012-05-18 14.34

jak sie nie podpisałam XYZ pod krótką formą wypowiedzi to co?

Tayfun Gość
~Tayfun
Wyniki 2012-05-18 14.35

O której te wyniki ?

gość Gość
~gość
aaa 2012-05-18 14.37

nic się nie stanie . pkt ci nie odejmą

DD Gość
~DD
xyz 2012-05-18 14.40

dzięki aaa ;)

Monika Gość
~Monika
ciekawska 2012-05-18 15.11

dajcie już te wyniki bo mnie ciekawość i niepewność zżera

Maturzysta ;) Gość
~Maturzysta ;)
link do odpowiedzi ;) 2012-05-18 15.29

31/35 mam wiec nie jest zle ale spokojnie moglo byc bezblednie ;)

aureliusz Gość
~aureliusz
żałosne tadam 2012-05-18 16.18

nie zesrajcie się z tej radości - 10 miesięcy się uczyłam i było banalne :D och, jak się z tobą cieszymy niuniu... to dopiero żałosne

Udapi Gość
~Udapi
W czerwcu będzie wiadomo... 2012-05-18 17.06

Każdy napisał na tyle,na ile się nauczył i co tu komentować.
Do tego czy każdy pamięta jaką odpowiedź zaznaczył,przyjdą wyniki i będzie wiadomo.

NATALIA Gość
~NATALIA
PYTANIE 2012-05-18 18.50

a jak ktos zrobil pare bledow w wypowiedzi krotkiej? to odejma punkt z tego zadania czy z calosci odejmuja?

Natalia Gość
~Natalia
Podsłuchane na korytarzu 2012-05-18 20.01

Wcale nie była łatwa, bardzo trudna byla też ustna, trudne słownictwo spoza programu, arkusze napisane po polsku. Jak taki mądry układający, to sam mógł się wysilić i pokazać znajomość języka.Garstka wpisów świadczy o zawiedzionych nadziejach.

Wirka Gość
~Wirka
Podstawa? 2012-05-18 21.36

Banał!

Dodaj swój komentarz: