*
Matura 2013 z języka angielskiego na poziomie podstawowym Dodane 2013-05-09 18.45 , komentarzy 441

ANGIELSKI ODPOWIEDZI I ARKUSZE MATURA 2013

ODPOWIEDZI I ARKUSZ język angielski PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. Matura 9 maja 2013.

MATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZI I ARKUSZE (POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)

MATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZ...

Autor: Łukasz Sawala

Poziom rozszerzony:

JĘZYK ANGIELSKI - ARKUSZ - MATURA 2013


JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZI - MATURA 2013


Poziom podstawowy:

JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZI - MATURA 2013


JĘZYK ANGIELSKI - ARKUSZ - MATURA 2013


Linki staną się aktywne, jak będziemy mogli opublikować pytania i odpowiedzi z języka angielskiego.Egzamin maturalny 2013 z języka angielskiego odbędzie się w czwartek, 9 maja 2012.


Matura 2013 z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9.00.


Na odpowiedzi maturzyści mają 120 minut.

Egzamin na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części. Na rozwiązanie pierwszej z nich maturzyści mają 120 minut, drugiej - 70 minut.

Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

Jeżeli zdający wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam język, który zdaje jako przedmiot obowiązkowy, przystępuje do egzaminu w części ustnej i pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z drugiego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy, zdawany jest w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin ustny i pisemny nie musi być zdawany na tym samym poziomie.Poniżej arkusze i odpowiedzi z Matury 2012 z angielskiego:MATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy - ARKUSZ + TRANSKRYPCJA
MATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy - ODPOWIEDZIMATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom rozszerzony - ARKUSZ + TRANSKRYPCJAMATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom rozszerzony - ODPOWIEDZISprawdźcie z jakimi zadaniami zmagali sę maturzyści w poprzednich latach


Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat


Język angielskipoziom podstawowypoziom rozszerzony
Matura 2011arkusz + transkrypcjakluczarkusz + transkrypcjaklucz
Matura 2010 arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2klucz
Matura 2009arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz
Matura 2008arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2007arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2006arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2005arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz

Więcej o egzaminie z języka obcego na maturze 2012


Wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej.

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jest uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Zdający zdał ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.
Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeśli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.

Wyniki egzaminu z języka obcego (w części ustnej i pisemnej) zdawanego jako przedmiot dodatkowy nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy i jako przedmiot dodatkowy zapisywane są oddzielnie, z określeniem poziomu egzaminu, do którego zdający przystąpił.

Egzamin ustny na poziomie podstawowym trwa 10 minut; zdający ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań.
Egzamin ustny na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut; zdający ma dodatkowo 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie prezentacji.

Egzamin pisemny z języka obcego na maturze 2012


Poziom podstawowy

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu podstawowego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów,
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie,
c) pisania – zdający wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 20 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznej długości około 1,5 strony A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.
Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 2 teksty użytkowe:
• krótszy – bez określonego limitu słów
• dłuższy – 120-150 słów.

Formy wypowiedzi:
• krótki tekst użytkowy, np. notatka / wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta
• dłuższy tekst użytkowy: list prywatny, prosty list formalny.

Zadania polegają na napisaniu krótkiego i dłuższego tekstu użytkowego zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści.

Poziom rozszerzony


Część I

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) stosowania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wymagające zastosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych
b) pisania – zdający pisze dłuższy tekst na określony temat (do wyboru z trzech) we wskazanej formie.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Liczba zadań: 2 zadania.
Typy zadań: zadania otwarte – transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, test luk.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 1 tekst o długości 200-250 słów.
Formy wypowiedzi:
• opis
• opowiadanie
• recenzja
• rozprawka.

Część II

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie
c) rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wykorzystując załączony tekst.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 25 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych


Liczba i długość tekstów : 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznej długości około 2 stron A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.

Typy zadań:
• zadania zamknięte do sprawdzenia rozumienia tekstu – dobieranie, wyboru wielokrotnego,
• test luk do sprawdzenia umiejętności rozpoznawania struktur leksykalno – gramatycznych.

Punktacja na egzaminie pisemnym - matura z języka angielskiego


Poziom podstawowy


Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego 20
Wypowiedź pisemna 15
Razem 50

Poziom rozszerzony

część I
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 5
Wypowiedź pisemna 18

część II
Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 12

Razem 50

X

Miejsce
w rankingu
Rad

brak opisu

Komentarze

Stas Gość
~Stas
matura 2012-05-09 21.35

Prosze o jak najszybsze dodanie odpwiedzi, najlepiej nie same, tru fals, bo sa rozne wersje, i temat prac z gory dziekuje :)

Miki Gość
~Miki
arkusz 2012-05-10 10.35

arkusz maturalny z jezyka angielskiego to jakis zart, poziom podstawowki, skonczylem po 55 minutach mimo, ze samo wysluchanie nagrania trwa 20 minut.

ja Gość
~ja
list 2012-05-10 10.40

jaki był list z angielskiego? :)

ja Gość
~ja
. 2012-05-10 10.41

list był do kolegi/koleżanki o jakimś odwołanym meczu czy coś, ma ktoś odpowiedzi? może ktoś tu podać?

ryff Gość
~ryff
. 2012-05-10 10.48

krótka wiadomość o odwołaniu meczu do kolegi
list formalny do nauczyciela od angielskiego, by zaprosić na spotkanie klasowe

.. Gość
~..
. 2012-05-10 10.54

napewno list formalny? miales napisac do swojego bylego nauczyciela, czyli znajomego, zeby go zaprosic na spotkanie i poprosic o zdjecia. Po co w takim liscie uzywac wzrotow formalnych?

róża Gość
~róża
. 2012-05-10 10.59

tez jestem ciekawa czy to byl formalny czy nie. Ja pisalam tak pol na pol, ale zakonczylam nieformalnie....

Zenon Kubiak Zenon Kubiak
Komentarze usunięte 2012-05-10 11.06

Wszystkie komentarze z linkami do obcych stron są usuwane, więc darujcie sobie.

roksana Gość
~roksana
. 2012-05-10 11.08

ja miałam arkusz, w którym pierwsze w T/F było "sarah first.." ktoś jeszcze to miał ;>

gość Gość
~gość
. 2012-05-10 11.11

moje odpowiedzi :
1 TTFTF
2 GADCF
3 ACBAC
4 EDFHACG
5 TTFFTF
6 ABADCBB

Ewelina Gość
~Ewelina
:) 2012-05-10 11.13

ja miałam ten co Ty Roksana:)

Magda Gość
~Magda
List 2012-05-10 11.13

ja napisałam zwykły list ze wzgledu na to ze nie bylo sprecyzowane jaki ma byc. list formalny pisze sie tylko w razie reklamacji, do waznych instytucji itp, a to jest były nauczyciel wiec niemalze jak kolega. uwazam ze powinni uznac obydwie formy i prywatny i formalny, ze wzgledu na to ze nie sprecyzowali jaki list trzeba napisac. na maturze nie powinno sie domyslac o co im moglo chodzic, powinni napisac wprost.

roksana Gość
~roksana
do Ewelina 2012-05-10 11.16

i jakie masz odpowiedzi? moje:
1.TFFTT
2.BEACD
3.ACABB
4.EDFHAGC
5.TFTFTT
6.C/G-nie umiem rozczytać, BDCCBD
ale przypuszczam, że większość jest źle;/ no cóż. sierpniu witaj!

D Gość
~D
D 2012-05-10 11.22

Ja tez pisałam jako list prywatny bo nie wiadomo o co chodziło jezeli był formalny to odejma nam pkn tylko za forme nie ma co sie przejmowac

zgred Gość
~zgred
lala 2012-05-10 11.23

pierwszy raz w arktyce zeby nakrecic film dla tv t/f?
i to zadanie o tym zaraznoym malaria gdzie on sie zarazil czy gdzie sie zorientowal ze jest zrazony ? co tam powinno byc? gabon kongo czy pizza?

jjj Gość
~jjj
FORMALNY 2012-05-10 11.25

JA pisałam jako formalny , nauczyciel to nie jest nasz kolega wiec prywatny raczej niezabardzo ..

B Gość
~B
matura 2012-05-10 11.26

Gratuluje wszystkim, jeżeli tak dobrze wam poszlo i nie narzkajcie, że był za łatwy bo to jest właśnie poziom PODSTAWOWY. jeżeli potraficie dobrze angielski to z łatwością go napiszecie, ale inne osoby, które uczą się angielskiego tylko w szkole, ten poziom jest jest w sam raz, aby każdy mógł go zaliczyć.

roksana Gość
~roksana
do Zgred 2012-05-10 11.26

tak. ale nie odpowiem Ci póki nie zobaczę arkusza bo nie pamiętam, które to zad ;P
chociaż w sumie może zapytajmy kogoś kto jest pewny, że jego odp. jest dobra

jjjj Gość
~jjjj
... 2012-05-10 11.26

Raczej fals, byla juz wczesniej , a to drugie to gabon . A co daliscie z tymi zwierzetami ze o czym ten film byl LAst cos tam to chyba bylo zad1.3 ?

ODP Gość
~ODP
ODP 2012-05-10 11.26

pierwszy raz w arktyce zeby nakrecic film dla tv t/f?
i to zadanie o tym zaraznoym malaria gdzie on sie zarazil czy gdzie sie zorientowal ze jest zrazony ? co tam powinno byc? gabon kongo czy pizza?
- Ona przed nakreceniem tego filmu byla 4 lata wczesniej tam, więc F, a to drugie Gabon :)

w Gość
~w
ile 2012-05-10 11.27

wie ktos moze za ile czasu beda odpowiedzi?

zgred Gość
~zgred
lol 2012-05-10 11.32

a rodzina sie powiekszyla czy nie? pamieta ktos?

ryff Gość
~ryff
. 2012-05-10 11.37

ja napisałam, że się powiększyła.
Co do listu formalnego, moja nauczycielka od angielskiego mówiła, że to formalny, nie prywatny:)

aaaa Gość
~aaaa
ta 2012-05-10 11.38

ja dałam że się powiększyła...

Ja Gość
~Ja
ciężko 2012-05-10 11.39

Według mnie była trudna ;// sama nie wiem czy to zdałam ;///

Dodaj swój komentarz: