*
JĘZYK POLSKI | MATURA 2013 | POZIOM PODSTAWOWY | 07.05.2013 Dodane 2013-05-07 21.00 , komentarzy 32

MATURA 2013: JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ, ODPOWIEDZI

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 na poziomie podstawowym skończyła się przed godz. 12, 7 maja 2013. Sprawdź odpowiedzi i arkusz egzaminacyjny.

MATURA 2013: JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

MATURA 2012: język polski - poziom podst...

Autor: CKE

7 maja ponad 350 tys. uczniów napisało egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

Nie ma jeszcze oficjalnych arkuszy, ale niektóre media podają, że maturzyści stanęli m.in. do zadań opartych na bazie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, noweli "Gloria Victis" Elizy Orzeszkowej i wiersza "Mazowsze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednym z zadań były pytania do tekstu popularnonaukowego "44 zera" Tomasza Rożka.

MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY -  odpowiedzi


MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - arkusze


Gdy będziemy mogli opublikować arkusze i odpowiedzi, powyższe linki staną się aktywne.Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, w roku szkolnym 2013 odbył się 7 maja.

Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się z kolei 10 maja.

Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający miał 170 minut, a z arkusza z poziomu rozszerzonego 180 minut.

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj f5 lub kliknij tutaj!


W dniu egzaminu maturalnego znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne i rozwiązania zadań.


Poniżej możecie zobaczyć arkusze i odpowiedzi z poprzednich lat:

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

 

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZIMATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ


MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZIW ramach przygotowań do egzaminu maturalnego sprawdźcie, jakie zadania musieli rozwiązywać Wasi poprzednicy w poprzednich latach.


Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat


Język Polski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Matura 2011 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2010 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2008 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2007 arkusz arkusz klucz
Matura 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2005 arkusz klucz arkusz klucz

Portal MM Moje Miasto w Twoim mieście: Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Lublin, Trojmiasto, Silesia, Szczecin, Warszawa, Wrocław.


Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.

Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny lub popularnonaukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.

Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:
• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera:
a) 2 tematy wypracowania do wyboru,
b) strony przeznaczone na napisanie wypracowania.


Arkusz na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.
Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (do 10 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst (jeden lub kilka) służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.
Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:

• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Zasady oceniania części pisemnej:


Na poziomie podstawowym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 20 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania na poziomie podstawowym
– 50 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Na poziomie rozszerzonym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 10 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania
– 40 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Poziom podstawowy


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu zadania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są
zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania za kryteria najważniejsze uznaje się
rozwinięcie tematu i poprawność językową, za kryteria wspomagające – kompozycję
i styl. W punktacji uwzględnia się także ocenę szczególnych walorów pracy.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym za:

rozwinięcie tematu 25 punktów = 50%
kompozycję 5 punktów = 10%
styl 5 punktów = 10%
język 12 punktów = 24%
zapis (ortografia i interpunkcja) 3 punkty = 6%
Razem 50 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty, które
przyznaje się za pracę ocenioną poniżej maksymalnej liczby punktów, jednak
wyróżniającą się oryginalnością w zakresie rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu
lub języka. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 50.

Poziom rozszerzony


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu pytania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania zdający otrzymuje najwięcej punktów
za rozwinięcie tematu.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym za:

rozwinięcie tematu 26 punktów = 65%
kompozycję 2 punkty = 5%
styl 2 punkty = 5%
język 8 punktów = 20%
zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5%
Razem 40 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty.
Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 40.

Przeczytaj także:

Ustna matura z języka polskiego. Jak wygląda i co zrobić by zdać? więcej
Lektury z języka polskiego więcej
Matura z języka polskiego. Jak zdać, jak napisać wypracowanie? więcej
Jak napisać maturalne wypracowanie? więcej

X

Miejsce
w rankingu

Komentarze

mr Gość
~mr
podroz w czasie? 2013-05-06 10.21

6 maja wiecie co bedzie jutro?

robertkg Gość
~robertkg
matura 2013-05-06 15.20

Dzięki Kamil szukałem tego :)

ałtor Gość
~ałtor
ciekawe... 2013-05-07 08.56

"7 maja 2013 maturzyści pisali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sprawdź, odpowiedzi i arkusz egzaminacyjny." Jest godzina 8:55, matury zaczynaja sie za 5 min. Znowu podroz w czasie??

Karol Gość
~Karol
Matura 2013-05-07 09.28

Przeciek z CKE arkusze maturalne 2013 tylko tutaj http://przeciekmatura2013.blogspot.com/ !!!

www.kwestia.wordpress.com Gość
~www.kwestia.wordpress.com
www.kwestia.wordpress.com 2013-05-07 11.11

Mam nadzieję, że odpowiedzi oraz arkusz będzie w internecie wcześnie bo chętnie bym się dowiedział co straciłem.

Wera Gość
~Wera
arkusz i odpowiedzi 2013-05-07 11.14

już dostępne w sieci arkusz i odp ;p http://goo.gl/ljVaW moim zdaniem łatwy i to jak....

adi Gość
~adi
hmmm 2013-05-07 11.23

panowie i panie pomozcie rozwiazac jutrzejszy egzamin http://bit.ly/16OOaxG , bo mam chyba jakis przeciek, robiac z netem wychodzi mi, ze 1A, 2C, 3D,4 A, co dalej?!!

mr Gość
~mr
cwaniaczki 2013-05-07 11.30

jednego chloptasia od "przeciekow" policja dzisiaj zatrzymala w Krakowie, ale widze, ze sa nastepni chetni ...

ja Gość
~ja
Matura 2013 język polski 2013-05-07 12.04

Odpowiedzi: http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130507/MATURA_2013/130509880

arek Gość
~arek
Przecieki Arkusze 2013 2013-05-07 12.15

Siemka
Ja już po maturze z polskiego i polecam wszystkim tego bloga: http://przeciekizmatury.blogspot.com/

Pobrałem arkusze i poszło mi rewelacyjnie. Były w 100% te same zadania, nie ma też tam żądnych wirusów czy trojanów.
Polecam wszystkim

http://przeciekizmatury.blogspot.com/

ZOSIA Gość
~ZOSIA
ODPOWIEDZI POLSKI 2013 2013-05-07 12.20

Arkusze z odpowiedziami do jezyka polskiego http://tnij.org/jezykpolski2013

Android Gość
~Android
Arkusze maturalne 2013-05-07 12.32

Znalazłem wszystkie arkusze na tegoroczne matury.Pobrałem je stąd http://matura2013arkusz.blogspot.com

maturzysta007 Gość
~maturzysta007
Matura 2013 2013-05-07 12.40

Czytanie ze zrozumieniem, poziom:średni, kto lubi czytać o nano-, cyber-, biotechnologii w odniesieniu do "pędzącego życia".
Temat nr 2. malo jak było mozna sie wykazac wiedza z lektury (prznajmniej moje zdanie).
Byle do 30% !

maciek Gość
~maciek
mata 2013-05-07 12.47

Panika przed matematyka ? Przestan panikowac, znalazlem stronke z przeciekami do arkuszy. Sciagnalem i ja juz zakuwam, mozesz i TY. Polecam ! http://maturas.weebly.com

MaturaCKE2013 07.05 Gość
~MaturaCKE2013 07.05
Matura 2013CKE 07.05 2013-05-07 13.04

Witajcie, gotowe odpowiedzi do 1 części pisemnej z polskiego. Rozwiązane przez CKE. Sprawdźcie czy mieliście podobne.
Proszę http://hostujmy.pl/download/52511/GU4ZmY

Afara Gość
~Afara
taaa 2013-05-07 14.01

Nie wiem jak Wy ale mam strasznie mieszane uczucia... Niby łatwa, ale jednak nie do końca. Za dużo wątpliwości mam co do prawidłowości moich odpowiedzi, aż strasz sprawdzać odpowiedzi :)

Tomasz Gość
~Tomasz
Matura 2013 - Odpowiedzi i Arkusze 2013-05-07 14.23

Siemanko wszystkim!

Sprawa jest tego typu - mamy program który na bieżąco analizuje kod oficjalnych stron: CKE,Operon w poszukiwaniu zmian w kodzie.

O co chodzi? O to, że gdy tylko pojawiają się odpowiedzi czy arkusze do testów maturalnych, od razu je mamy!

Zachęcam do ściągania! Arkusz dla Języka Polskiego już jest w środku zawarty :) Wieczorem będą odpowiedzi!

W razie pytań prosze pisać w tym temacie :) Mam nadzieję że będzie to pomocne wszystkim maturzystom!

http://www.fileharmony.com/download/6h3bzrb1i

skyline Gość
~skyline
Arkusze maturalne 2013-05-07 15.26

Zdaj maturę za pierwszym razem! Ściągnij za darmo arkusze maturalne i sprawdź co będzie na egzaminie http://matura2013arkusz.blogspot.com/

ADMlN Gość
~ADMlN
meczss 2013-05-07 16.31

jeśli ktoś obawia się że jutro nie zda majcy to mam coś dla was!

wbijajcie w ten link:
goo.gl/T2NgQ

Gwarantuje że te odpowiedzi są poprawne :D

AAA Gość
~AAA
MAT 2013-05-07 17.39

WRZUCAM NA DARMOWY SERWER !
ARKUSZ ZA MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PEWNE MATURA 2013 ! SPRAWDŹ JAK NIE WIERZYSZ !
ZA DARMO !! POLECAM ! NAUCZCIE SIĘ ;) !
http://catshare.net/4AHjkyo0HR1OYfUD

kamil Gość
~kamil
matura 2013-05-07 19.59

Jutro matematyka, ja sie nie boje, przygotowalem sie z matuura.weebly.com/. Polecam satysfakcja gwarantowana.

władysław Gość
~władysław
Wykorzstaj swoją szansę napisz dobrze maturę 2013-05-07 20.43

Nie piszę matury bo jestem już trochę starszym człowiekiem, ale gdy zobaczyłem komentarze o przeciekach postanowiłem to sprawdzić.
Pobrałem paczkę z tego bloga: http://przeciekizmatury.blogspot.com/

Porównałem z dzisiejszym arkuszem z polskiego i wiedzy o tańcu,
i co ? Wszystko w 100% się zgadza. Te te same arkusze. Prawdopodobnie jak tam pisze inne także się sprawdzą.
Może nie powinien tego pisać ale pobierajcie, piszcie dobrze matury i wyjeżdżajcie z tego kraju. Tusk i Kaczyński zrujnują go do reszty.

http://przeciekizmatury.blogspot.com/

kamil Gość
~kamil
matura 2013-05-07 20.43

Jutro matematyka, ja sie nie boje, przygotowalem sie z matuura.weebly.com/. Polecam satysfakcja gwarantowana.

Tomasz Gość
~Tomasz
Matura 2013 - Odpowiedzi i Arkusze 2013-05-07 21.56

Siemanko wszystkim!

Przedstawiam wam link do ściągnięcia oficjalnych arkuszy i odpowiedzi do Matury z Języka Polskiego 2013.

W tym roku wyszły na światło dzienne szybciej niż 365 dni temu :)

Mam nadzieję że okażą się one pomocne dla was wszystkich! :)

http://www.fileharmony.com/download/6h3bzrb1i

Mat86 Gość
~Mat86
Egzamin 2013-05-07 22.29

Wyciekło kilka stron matura matematyka 2013, zapraszam http://matura2013przecieki.wordpress.com/

Dodaj swój komentarz: