Komunikacja miejska w Poznaniu - MPK, ZTM, ceny biletów, rozkłady jazdy

  • 2010-06-23, Aktualizacja: 2010-06-23 16:25

Tutaj znajdziecie wszystkie ważne informacje o komunikacji miejskiej w Poznaniu - ceny biletów, rozkłady jazdy, zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, komunikaty i ogłoszenia MPK i ZTM.

Sprawdź: Podział Poznania na strefy komunikacyjne | Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów | Kary - opłaty dodatkowe | Kto ma prawo do ulgi | Co można przewozić w autobusach i tramwajach

Rozkład jazdy tramwajów | Rozkład jazdy autobusów

Ceny biletów 

KOMKarta: gdzie doładować KOMKartę? gdzie złożyć wniosek o wydanie KOMKarty? - adresy, telefony, godziny otawrcia punktów

Biletomaty: lokalizacje, w którym biletomacie doładujesz KOMKartę?

Aktualne komunikaty i informacje

Nowy rozkład jazdy MPK obowiązujący od 3 września 2012 r.Komunikacja podmiejska Poznania przejdzie rewolucję

Od 1 lipca, zmieni się numeracja i przebieg podmiejskich linii autobusowych – m.in. do Borówca, Puszczykowa, Mosiny, Skórzewa, Dopiewa i Lubonia. Autobusami linii 527, 602, 603, 718 i 719 będziemy mogli jeździć także w Poznaniu - na podstawie biletów strefy A.MPK kupiło używane tramwaje po 30 tysięcy euro za sztukę

Zanim w Poznaniu pojawią się nowe tramwaje marki Tramino, na ulicach pojawi się 21 popularnych, ale nie najmłodszych "helmutów".Błędy w wyszukiwarkach połączeń MPK

Zagubieni w Poznaniu turyści i biznesmeni mogą skorzystać aż z dwóch nowych wyszukiwarek połączeń komunikacją miejską. Ale czy rzeczywiście ułatwiających? No właśnie...Za organizację komunikacji miejskiej w Poznaniu odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego. To w gestii ZTM-u znajduje się między innymi ustalanie przebiegu tras linii autobusowych i tramwajowych, emisja i sprzedaż biletów, ustawienie przystanków.

Podstawowym przewoźnikiem na terenie miasta jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Poznań. Chociaż na niektórych liniach podmiejskich - na podstawie porozumienia Poznania z ościennymi gminami - jeźdżą inni przewoźnicy. Na niektórych trasach obowiązują juź bilety ZTM.

Od 19 kwietnia 2010 wprowadzony został podział aglomeracji poznańskiej na 3 strefy taryfowe:
- Strefa A – obejmującą obszar miasta Poznania
- Strefa B – obejmującą terytoria następujących Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego: Koziegłowy, Bogucin, Janikowo, Miasto Swarzędz, Zalasewo, Daszewice, Babki, Czapury, Wiórek, Miasto Luboń, Kamionki, Borówiec, Żerniki, Jaryszki,
- Strefa C – obejmującą terytoria następujących Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego: Łęczyca, Puszczykowo, Mosina, Krosinko, Ludwikowo, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe.Od dnia 19 kwietnia 2010 r. wszyscy pasażerowie korzystający z autobusów lub tramwajów na sieci Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, powinni posiadać ważny bilet na strefy, w których się poruszają.

Pasażerom poruszającym się wyłącznie na terenie Poznania wystarczy bilet tylko na strefę A.

Natomiast pasażerowie odbywający podróż obejmującą strefy A i B, np. z Koziegłów do Poznania (linie nr 70 i 72), Swarzędza do Poznania (linia nr 55), Lubonia do Poznania (linia nr 56) lub Czapur do Poznania (linia nr 527 - dotychczasowa 107), zobowiązani są do posiadania ważnych biletów na strefy A+B.

Dla przejazdów ze strefy C do strefy A, np. z Puszczykowa do Poznania lub Mosiny do Poznania (linia nr 651 - dotychczasowa 101), niezbędny jest bilet na strefy A+B+C.

UWAGA! Strefy taryfowe oraz bilety aglomeracyjne obowiązują wyłącznie na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów:

- Bilet czasowy obowiązuje w sieci tramwajowej oraz autobusowej i upoważnia do przesiadek.
- Obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu.
- Nie wolno składać biletów w celu uzyskania dłuższego czasu przejazdu.
- Bilety jednoprzejazdowe obowiązują tylko w sieci autobusowej, są ważne tylko na przejazd pojazdem, w którym zostały skasowane i nie upoważniają do przesiadek
- Nie wolno składać biletów ulgowych w celu otrzymania biletu normalnego
- Nie wolno składać biletów na jedną strefę w celu otrzymania biletu na więcej stref.

Od 1 czerwca 2012 obowiązuje nowy cennik - sprawdź aktualne ceny biletów ZTM

Kary - opłaty dodatkowe

rodzaj opłatynormalnapłatna w ciągu 7 dnipłatna u kontrolera
za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego200 zł140 zł100 zł
za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego160 zł112 zł80 zł
za przewóz bez ważnego biletu bagażowego rzeczy i zwierząt podlegających opłacie60 zł42 zł30 zł
za zabieranie do środka transportowego rzeczy i zwierząt wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków200 zł200 zł200 zł
za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny400 zł400 zł400 zł
Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej pobierana jest opłata manipulacyjna 16 zł

Ulgi (inne niż bezpłatne)

ulga 95 proc.
Osoba uprawnionadokument uprawniający do ulgi
Dzieci od ukończenia 5. roku życia i młodzież ucząca się do ukończenia 20 lat z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci)KomKARTA z hologramem wraz z ustnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym lub z legitymacją szkolną
ulga 50 proc.
Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowychlegitymacja studencka
Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskichlegitymacja słuchacza kolegium
Dzieci i młodzież od ukończenia 5. roku życia do ukończenia 18. roku życiaważny dowód tożsamości potwierdzający wiek dziecka, lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, ustne oświadczenie rodzica lub opiekuna
Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23 roku życiaważna legitymacja szkolna polskiej szkoły
Uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci z placówek naukowych i uczelni znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymiważna legitymacja uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta
Studenci zagranicznych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życiaważna na dany rok kalendarzowy karta ISIC
Głuchoniemiważna legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych, z jednym z następujących wpisów, stwierdzających:
a) umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
b) całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa) lub częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidztwa)
a) Emeryci i renciści
b) oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne
a) ważna legitymacja emeryta-rencisty albo aktualny odcinek emerytury lub renty, wraz z dowodem tożsamości
b) decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, wydana przez ustawowo uprawnione organy emerytalno - rentowe, wraz z dowodem tożsamości
Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne     ważna decyzja lub ważne zaświadczenie albo aktualny odcinek świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z dowodem tożsamości
Kombatanci i osoby represjonowanelegitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Przewóz bagażu

Bezpłatnie komunikacją miejską w Poznaniu można przewozić:
-przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie o wymiarach:
do 90 x 75 x 40 cm
do 12 x 12 x 220 cm
do 100 x 90 x 10 cm
-psy zajmujące miejsce w pojeździe, pod warunkiem, że mają nałożony kaganiec i są trzymane na smyczy
- wózki dziecięce oraz rowerki dziecięce
- wózki inwalidzkie i inne, z których korzysta osoba niepełnosprawna
- instrumenty muzyczne i sztalugi, przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Dopuszczone jest przekroczenie w każdym przypadku, jednego wymiaru nie więcej niż o 10 proc.

Przewóz innych przedmiotów jest zabroniony!

Rozkład jazdy trawajów:

1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 26 | N21Pobierz schemat sieci tramwajowej w Poznaniu w lepszej rozdzielczości (plik pdf)

Rozkład jazdy autobusów:

linie pospieszne: A | L | Z

linie normalne: 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98

linie nocne: 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252

linie podmiejskie: 527 | 602 | 603 | 651 | 718 | 719


Wybierasz się do innego miasta? Zobacz również rozkłady jazdy: Komunikacja miejska ZTM w Bydgoszczy | Komunikacja miejska ZTM Gdańsk | Komunikacja miejska ZKM Gdynia | Komunikacja miejska MPK w Krakowie | Komunikacja miejska MPK w Lublinie | Komunikacja miejska MPK w Łodzi | Komunikacja miejska MPK i ZTM w Poznaniu | Komunikacja miejska ZDiTM Szczecin | Komunikacja miejska ZTM Warszawa | Komunikacja miejska MPK Wrocław

Komentarze (9)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

lemon60 (gość)

bilet miesieczny. od godziny szukam informacji czy jakas dopłata jest czy też ,jade jak w dzien ,,???? nie znalazłem odpowiedzi

Piotr z Krakowa (gość)

HDK. Czy nikt z ZTM MPK nie miał przetaczanej krwi ? Jako uprawniony do dożywotnich darmowych przejazdów honorowy dawca krwi z Krakowa dziwię się z jednej strony HDK-om z Poznania, że jeszcze nie wywalczyli ulgi ( albo dali sobie odebrać) a zakładom transportowym, że nie wykorzystały takiej ulgi medialnie czy PR-owo z drugiej strony. Bydgoszcz chciała zamienić 100 % na 50 ale się szybko wycofała. Dziwię się zwłaszcza, że darmowe przejazdy udostępniliście dla P&R. Dawcy krwi i szpiku są jedyną grupą społeczną która otrzymuje ulgi czy zwolnienia z opłaty za konkretny, bezcenny i niezastąpialny niczym innym lek życia.Pozdrawiam Zarządy i komórki Public Relations

Pyra (gość)

Złoziejstwo. ciekawe dlaczego bilety miesięczne zastąpiono 30 dniowymi a 3, 6, 9 miesięczne pozostały bez zmian miesięcznymi. Ktoś postanowił na nas pasażerach zarobić bo co jest gdy miesiąc ma 31 dni a takich mamy w roku 8 miesięcy??????????
Spłacamy Euro w ten sposób kosztem pasażerów?????????

Pokaż wszystkie (9)
Reklama

Przeczytaj także

Najczęściej czytane

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij