Matura 2013: Język Polski - Poziom Podstawowy - Arkusz, Odpowiedzi

  • 2013-05-07, Aktualizacja: 2013-05-07 21:00

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 na poziomie podstawowym skończyła się przed godz. 12, 7 maja 2013. Sprawdź odpowiedzi i arkusz egzaminacyjny.

7 maja ponad 350 tys. uczniów napisało egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

Nie ma jeszcze oficjalnych arkuszy, ale niektóre media podają, że maturzyści stanęli m.in. do zadań opartych na bazie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, noweli "Gloria Victis" Elizy Orzeszkowej i wiersza "Mazowsze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednym z zadań były pytania do tekstu popularnonaukowego "44 zera" Tomasza Rożka.

MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY -  odpowiedzi


MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - arkusze


Gdy będziemy mogli opublikować arkusze i odpowiedzi, powyższe linki staną się aktywne.Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, w roku szkolnym 2013 odbył się 7 maja.

Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się z kolei 10 maja.

Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający miał 170 minut, a z arkusza z poziomu rozszerzonego 180 minut.

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj f5 lub kliknij tutaj!


W dniu egzaminu maturalnego znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne i rozwiązania zadań.


Poniżej możecie zobaczyć arkusze i odpowiedzi z poprzednich lat:

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

 

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZIMATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ


MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZIW ramach przygotowań do egzaminu maturalnego sprawdźcie, jakie zadania musieli rozwiązywać Wasi poprzednicy w poprzednich latach.


Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat


Język Polski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Matura 2011 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2010 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2008 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2007 arkusz arkusz klucz
Matura 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2005 arkusz klucz arkusz klucz

Portal MM Moje Miasto w Twoim mieście: Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Lublin, Trojmiasto, Silesia, Szczecin, Warszawa, Wrocław.


Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.

Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny lub popularnonaukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.

Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:
• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera:
a) 2 tematy wypracowania do wyboru,
b) strony przeznaczone na napisanie wypracowania.


Arkusz na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.
Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (do 10 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst (jeden lub kilka) służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.
Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:

• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Zasady oceniania części pisemnej:


Na poziomie podstawowym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 20 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania na poziomie podstawowym
– 50 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Na poziomie rozszerzonym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 10 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania
– 40 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Poziom podstawowy


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu zadania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są
zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania za kryteria najważniejsze uznaje się
rozwinięcie tematu i poprawność językową, za kryteria wspomagające – kompozycję
i styl. W punktacji uwzględnia się także ocenę szczególnych walorów pracy.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym za:

rozwinięcie tematu 25 punktów = 50%
kompozycję 5 punktów = 10%
styl 5 punktów = 10%
język 12 punktów = 24%
zapis (ortografia i interpunkcja) 3 punkty = 6%
Razem 50 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty, które
przyznaje się za pracę ocenioną poniżej maksymalnej liczby punktów, jednak
wyróżniającą się oryginalnością w zakresie rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu
lub języka. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 50.

Poziom rozszerzony


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu pytania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania zdający otrzymuje najwięcej punktów
za rozwinięcie tematu.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym za:

rozwinięcie tematu 26 punktów = 65%
kompozycję 2 punkty = 5%
styl 2 punkty = 5%
język 8 punktów = 20%
zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5%
Razem 40 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty.
Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 40.

Przeczytaj także:

Ustna matura z języka polskiego. Jak wygląda i co zrobić by zdać? więcej
Lektury z języka polskiego więcej
Matura z języka polskiego. Jak zdać, jak napisać wypracowanie? więcej
Jak napisać maturalne wypracowanie? więcej

Komentarze (32)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

ewelina (gość)

maturka z polskiego brać puki jeszcze dostępne. Hehe ale jaja znalazłem maturkę próbną z polskiego na stronie we24.pl

kubulec (gość)

poziom rozszerzony. Znalazlem ten link na zagranicznej stronie anonymus , wyglada na najbardziej wiarygodny
http://getmyfile.org/file/0r4Jx
ciezko pobrac, czasem trzeba poczekac okolo 2 min zanim sie rozpocznie pobieranie po zrobieniu wszystkiego na stronce ale warto

mati (gość)

Matura zadania. Znalazłem wszystkie arkusze na tegoroczne matury.Pobrałem je stąd http://matura2013arkusz.blogspot.com

Pokaż wszystkie (32)
Reklama

Przeczytaj także

Najczęściej czytane

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij