*

Dzieje się

Dni Otwarte w Dwujęzycznym Przedszkolu "Zaczarowany Park"

window.location.href">
KIEDY:
2009-06-06 11.00 - 2009-06-06 15.00
GDZIE:
Zaczarowany Park
Złotniki, ul. Krzemowa 1
Polecają:
0 Polecam
Zobacz inne:
Inne

Nickel Technology Park Poznań pracuje nad projektem promującym edukację przedszkolną na terenach wiejskich. Jednym z jego elementów jest Dwujęzyczne Przedszkole „Zaczarowany Park”, które już 6 czerwca br. zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze Dni Owarte.


Nickel Technology Park Poznań, pierwszy w Polsce niepubliczny park technologiczny z siedzibą w podpoznańskich Złotnikach, przygotował projekt, którego celem jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. Wartość projektu, na który NTPP stara się pozyskać środki z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynosi ponad 2 mln zł. Inspiracją dla właścicieli NTPP była m.in. nowa reforma MEN, podkreślająca wagę jak najwcześniejszej edukacji dzieci, oraz fakt, iż Polska ma najniższy w UE wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej – zaledwie 38,2%. Wyniki badań prowadzonych w 2008 r. w Wielkopolsce pokazują, że na terenach wiejskich tego województwa z przedszkoli korzystało do tej pory jedynie co czwarte dziecko.

„Dzieci z terenów wiejskich już na początku swojej edukacji mają mniejsze szanse niż ich rówieśnicy z miast. Na jedno miejsce w wiejskim przedszkolu czeka aż 5 dzieci. Suchy Las, gdzie zlokalizowany jest Nickel Technology Park Poznań, jest niewielką podpoznańską gminą, w której występują typowe problemy. Przygotowując projekt oraz wniosek o pozyskanie środków na jego realizację, skorzystaliśmy z doświadczeń jednostki, która w ramach NTPP skutecznie pozyskuje fundusze z programów pomocowych Unii Europejskiej” - mówi Marian Nickel, pomysłodawca oraz współtwórca Parku.

Projekt NTPP, przewidziany na lata 2009-2011, ma ambicję w dwojaki sposób przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Jeżeli spółce uda się pozyskać środki unijne, zrealizowanych zostanie szereg działań promocyjno-informacyjnych, pokazujących rodzicom, przedstawicielom samorządu oraz mediom znaczenie edukacji przedszkolnej w dzisiejszym świecie. Planowane są również szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej placówek przedszkolnych, rozwijające umiejętności wychowawcze nauczycieli oraz umożliwiające im poznanie nowoczesnych metod zarządzania i planowania działań edukacyjnych.

Drugim, równie istotnym elementem projektu edukacyjnego NTPP jest utworzenie wzorcowej placówki przedszkolnej na terenie wiejskim. Dwujęzyczne Przedszkole „Zaczarowany Park”, w którym już w najbliższą sobotę, 6 czerwca br. (w godzinach 11:00-15:00) odbędą się pierwsze Dni Otwarte dla dzieci i rodziców, zlokalizowane jest na terenie Parku i ma służyć nie tylko osobom w nim zatrudnionym, ale również mieszkańcom Poznania i okolicznych gmin.
Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, iż dzięki temu przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji przedszkolnej w swoim rejonie, w którym do tej pory, przy ciągle wzrastającej liczbie nowych mieszkańców, funkcjonowały tylko 4 przedszkola - jedno państwowe i 3 prywatne. Pierwszych lokatorów „Zaczarowany Park” przyjmie z początkiem roku szkolnego 2009/2010. Jeżeli NTPP otrzyma na swój projekt środki z funduszy unijnych, to przez kolejne 2 lata pobyt w placówce oraz podstawowe świadczenia będą nieodpłatne.


Dwujęzyczne Przedszkole „Zaczarowany Park”:

Twórcy NTPP we wszystkich swoich działaniach proedukacyjnych podkreślają, jak ważny już od najmłodszych lat jest dostęp do odpowiednio podanej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Ich poglądy znalazły potwierdzenie w programie nauczania przedszkola „Zaczarowany Park”, który został przygotowany w oparciu
o międzynarodowy program IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) oraz podstawy programowe MEN. Program IB jest obecnie wykorzystywany w ponad 2600 szkołach na całym świecie, a w Polsce najbardziej kojarzy się z międzynarodową maturą. Tymczasem IB PYP (Primary Years Programme) przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Zajęcia w przedszkolu „Zaczarowany Park” prowadzone będą zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim. Dzięki temu język angielski w sposób naturalny i niewymuszony stanie sie drugim językiem przedszkolaków. Zgodnie z intencjami pomysłodawców placówki, dzieci mają zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności przede wszystkim przez projekty, które będą tworzyć samodzielnie pod opieką i przy wsparciu nauczyciela prowadzącego. W tym celu przedszkole wyposażono w odpowiednie narzędzia, zabawki i materiały, które mają stymulować spostrzeżenia zmysłowe maluchów.

„Wierzymy, że zabawa i nauka nie wykluczają się wzajemnie. Wręcz przeciwnie – według nas nauka jest najbardziej fascynującą zabawą, a zabawa zawsze czegoś uczy. Stąd taki wybór koncepcji dydaktycznej” – mówi Dagmara Nickel, prezes NTPP.

W „Zaczarowanym Parku” przygotowano miejsce dla 60 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, które podzielone zostaną na 4 grupy wiekowe. Na każdą grupę przewidziany jest nauczyciel główny oraz nauczyciel wspomagający. Kadra przedszkola składa się z wysoko wykwalifikowanych wychowawców, biegle władających językiem angielskim oraz posiadających wykształcenie niezbędne do pracy
w placówkach przedszkolnych. Przedszkole zapewnia również opiekę psychologa, logopedy i fizjoterapeuty. W ramach czesnego w „Zaczarowanym Parku” odbywać się będzie gimnastyka, zajęcia z rytmiki i śpiewu, warsztaty taneczne oraz warsztaty plastyczne w specjalnie do tego celu przystosowanej sali (atelier). Przewidziane są także zajęcia dodatkowe, które będziemy wprowadzać stopniowo w zależności od potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

Co ważne dla pracujących rodziców, „Zaczarowany Park” będzie czynny od godziny 7.00 do 18.00. Przedszkole oferuje pełne wyżywienie standardowe oraz dodatkową kolację dla dzieci pozostających aż do jego zamknięcia. Miesięczny czesne wynosi w chwili obecnej 700 zł. Szczegółowe informacje dotyczące placówki oraz zasad rekrutacji znajdują się na stronie www.zaczarowanypark.pl.

Rad

Dodane przez: Rad

Dodane: 2009-06-05 13.35

Zdjęcia

zgłoś nadużycie